Psykolog til dobbeltdiagnoseteam, AUH Psykiatrien, Afdeling for Psykoser, 24 timer ugentligt, fast stilling Vi søger en psykolog til Psykiatrisk Klinik 2. Stillingen er primært tilknyttet Team for Dobbeltdiagnoser.

Dette job er udløbet

Der er tale om en fast stilling på 24 timer ugentligt, til besættelse pr. 1. januar 2019.

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret og behandler særligt patienter inden for skizofreniområdet samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD og misbrugsudløste tilstande.
Afdelingen består af tre sengeafsnit samt afdeling for særlige pladser.
I forbindelse med udflytning til Skejby ultimo november måned 2018 organiseres den ambulante psykiatri indenfor psykoseområdet i 2 klinikker
.Psykiatrisk Klinik 1 består af Team for Psykoser samt Team for Organiske Psykiske Lidelser.

Om Psykiatrisk Klinik 2
Psykiatrisk Klinik 2 kommer til at bestå af:

 • Team for ADHD som behandler patienter med ADHD og samtidig comorbiditet jvf.behandlingspakke.
 • Team for Skizofreni OPUSbehandler patienter med nydiagnosticeret skizofrenilidelse ud fra behandlingspakke for incident skizofreni,
 • Team for Dobbeltdiagnoser(DOBS) udreder patienter, hvor der samtidigt er tale om væsentlig psykisk sygdom og misbrug.

Psykiatrisk Klinik 2 består samlet set af ca. 30 medarbejdere. Team for Dobbeltdiagnoser består af nærværende stilling, en psykolog på fuld tid samt en sygeplejerske på fuld tid. Hertil er knyttet lægeressourcer.

Målgruppen er patienter med moderat til svær psykisk lidelse med ledsagende nedsat funktionsniveau samt moderat til omfattende brug af rusmidler/psykoaktive stoffer. Meget ofte er målgruppen kendetegnet ved meget komplekse problemstillinger.

Patienterne er omfattet af retten til udredning og behandling.

Den centrale opgave er udredning i forhold til psykopatologi og misbrug. Dette fordrer  i ret høj grad en assertiv og relationsopbyggende indsats.

En anden væsentlig opgave er at motivere til fortsat behandling. Denne vil efter afsluttet udredning foregå i andet relevant regi, det kan være indenfor psykiatrien eller i kommunal misbrugsbehandling. Arbejdet vil derfor indeholde en høj grad af samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Der kan i et vist omfang blive tale om øvrige opgaver i det samlede team.

Vi søger en psykolog der

 • er autoriseret
 • har interesse i og erfaring med udredning af psykopatologi og differentialdiagnostik
 • har kendskab til psykoaktive stoffers indvirkning på psyken
 • har interesse i udvikling af specialet
 • har undervisnings- og supervisionserfaring
 • i høj grad er teamspiller

Vi kan tilbyde

 • et tæt og intenst teamsamarbejde omkring målgruppen
 • mulighed for at være med til at præge udredningsopgaven fremover
 • et godt arbejdsmiljø
 • regelmæssig supervision.

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende regler

Mere information
Du kan indhente yderligere information om stillingen hos ledende sygeplejerske  Peder Buck, mobil 51258210.

Ansøgningsfrist  er den 11. november
Ansættelsessamtaler forventes afviklet  14. november om formiddage

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale