Psykolog/psykoterapeut Behandling af sædelighedskriminelle

Dette job er udløbet

Vi søger en selvstændig og engageret psykolog eller behandler med solid psykoterapeutisk erfaring til Retssexologisk Klinik, Retspsykiatrisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Fast stilling på 37 timer pr. uge, ledig til besættelse d. 1. december 2018, eller snarest herefter.

Stillingens primære indhold er varetagelse af sexologisk/psykoterapeutisk behandling af sædelighedskriminelle. Retspsykiatrisk Afdeling har en højt specialiseret funktion for behandling af personer, som indgår i behandlingsordningen for visse sædelighedskriminelle.
De primære arbejdsopgaver består i:

  • Selvstændig planlægning og gennemførelse af længerevarende psykoterapeutiske forløb, individuelt som i gruppe
  • Sagshåndtering og kontakt til eksterne samarbejdspartnere, såsom Kriminalforsorgen og kommunale myndighedsrådgivere
  • Struktureret risikovurdering af sædelighedskriminelle og for psykologen også af retspsykiatriske patienter med dom til behandling

Psykologen/behandleren indgår i et tæt tværfagligt samarbejde i et team bestående af læger, psykologer, en socialrådgiver/psykoterapeut, sygeplejersker, en fysioterapeut og to sekretærer. Teamet indgår i et nationalt netværk omkring behandlingsordningen, der er med til at understøtte og sikre kvaliteten af arbejdet med sædelighedskriminelle under ordningen.
Udover varetagelse af sexologisk/psykoterapeutisk behandling af sædelighedskriminelle, der har vilkår om behandling, varetager afdelingen også behandling af frivillige, der søger en psykoterapeutisk indsats i forebyggende øjemed. Denne højt specialiserede funktion dækker Region Midt og Region Nord.

Stillingen ønskes besat med en psykolog eller behandler med solid psykoterapierfaring og erfaring med psykiatri herunder kognitiv og/eller psykodynamisk metode.
Retspsykiatrisk Ambulatorium er en del af Afdeling for Retspsykiatri, Risskov, der desuden består af en tværgående funktion (afdelingsledelse og stab) og fire sengeafsnit. I Retspsykiatrisk Ambulatorium arbejdes teambaseret, og hvert team varetager opgaver i forhold til forskellige patientgrupper; herunder mentalundersøgelser både ambulant og i forhold til arrestanter, ambulant behandling af de mest komplekse retspsykiatriske patienter med dom til behandling i den østlige del af Region Midt, samt behandling af sædelighedskriminelle.

Link til behandlingsordningen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2567

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved afsnitsleder psykolog Dorte Hecksher på tlf. 78472640.

Ansøgningsfrist d. 23.10.2018. Der afholdes samtaler tirsdag d. 30.10.2018.
Der gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet straffeattest ved eventuel ansættelse.

I forbindelse med psykiatriens udflytning til Psykiatrisk Center Skejby vil afdeling for Retspsykiatri fra d. 19. november 2018 have adresse på Tyge Søndergaards Vej 26, 8200 Aarhus N.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale