Psykolog med interesse for belastningspsykologi til fast stilling Vi søger en psykolog til en fast stilling i Specialområde Autisme.

Dette job er udløbet

De første to år af stillingen er dedikeret til et projekt med fuldt fokus på forebyggelse, håndtering og læring ift. belastningsreaktioner hos medarbejdere i Specialområde Autisme. Du vil sammen med vores tværgående arbejdsmiljøkoordinator stå i spidsen for projektet og være i tæt samarbejde med en af vores viceområdechefer. Du vil også bidrage i evalueringen af projektet og overvejelser ift. hvordan det forankres efterfølgende.

Efter de to projekt år, vil du enten videreføre konceptet i praksis eller indgå i andre psykologfaglige opgaver i Specialområde Autisme, fx som en del af vores interne supervisionskorps.

Om projektet
Vi ønsker med projektet at styrke vores organisatoriske rammer ift. de belastninger, der kan opstå i arbejdet på det højt specialiserede socialområde, hvor vi samarbejder med borgere, der kan have komplekse problemstillinger. Du kommer med projektet tæt på vores 24 bo- og beskæftigelsestilbud samt vores konsulentenhed og bistår ift. udvikling, undervisning, implementering og evaluering af initiativer, der retter sig mod belastningsreaktioner. Du vil samtidig løbende understøtte tilbuddene ift. krisehåndtering og gennemføre debriefings, når der er behov for dette. I få tilfælde vil du varetage individuelle samtaleforløb med medarbejdere af kortere varighed. Endelig vil du have opgaver ift. den tværgående, organisatoriske vidensindsamling.

Om det faglige fællesskab
Du vil blive en del af et stærkt både psykolog- og tværfagligt fællesskab i Specialområde Autismes konsulentenhed, Autismefokus, hvor dine kollegaer løser specialiserede autismefaglige opgaver i hele landet. Derudover vil du blive en del af en ambitiøs organisation, hvor vi de seneste år har arbejdet målrettet med implementering af LA2 som grundlag for vores arbejde med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder. Vi tror på at involvering af indefraperspektiver fra borgerne, er en grundsten i arbejdet med at skabe trivsel og tryghed for alle – borgere som medarbejdere.

Vi hører meget gerne fra dig, der har

•    Erfaring med belastningspsykologi og / eller krisehåndtering, evt. specifik erfaring med
defusing og debriefing
•    Erfaring med – eller interesse for – at undervise fagpersoner
•    Et analytisk blik med flair for at se sammenhænge og spotte udviklingspotentialer på
tværs i en stor organisation
•    Evner til at arbejde selvstændigt og sikre fremdrift, men samtidig vægter det mono- og
tværfaglige samarbejde

Vi tilbyder 

•    Mulighed for faglig fordybelse og udvikling i et projekt med stor organisatorisk opbakning
•    Kontinuerlig supervision
•    At blive en del af en arbejdsplads med højt til loftet og hvor vi i høj grad er drevet af
nysgerrighed
•    Stor indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse
•    Mulighed for at bidrage ind i udviklingsprojekter og vidensindsamling
•    Gode organisatoriske strukturer
•    Administrativ og teknisk understøttelse i arbejdet

Om Specialområde Autisme og Autismefokus
Specialområde Autisme er Region Midtjyllands tilbud til autistiske voksne. Målgruppen har ofte komorbide tilstande og behov for højt specialiseret støtte. Vi driver 24 bo- og beskæftigelsestilbud fordelt i regionen. Du vil organisatorisk høre til hos vores konsulentenhed, Autismefokus. Her får du 29 kollegaer – psykologer, pædagoger, ergoterapeuter og lærere – med autismekendskab på specialistniveau. Dine kollegaer løser autismefaglige opgaver i hele landet og vil kunne klæde dig på ift. autisme i det omfang, det vil være relevant for dit arbejde i projektet. Du kan læse mere om os på www.sau.rm.dk og www.autismeplatform.dk.

Få mere at vide
Yderligere oplysninger om stillingen kan du få hos viceområdechef Lars Bording-Machon (4070 9575) eller faglig udviklingschef Freja Hamalainen Sirdorf (2361 7391).

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny Løn. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme.
Det er nødvendigt, at du har privat bil til rådighed, da mange opgaver løses rundt i regionen.

Ansøgningsfristen er den 5. december
Vi afholder 1.samtale den 8. december og går du videre til 2. samtale er disse planlagt til den 13. december.
Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.