Overlæger til behandling af prostatacancer Vi forventer at hjemtage behandling af prostatacancer, og derfor har du brug for dig!

Dette job er udløbet

Her i Hospitalsenheden Vest er vi kendt for at holde ord, og vi trives med at gøre tingene i dag frem for at vente til i morgen. Så jo, vi har travlt, og det får du med garanti også som overlæge på Onkologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest.

Vi forventer at hjemtage behandling af prostatacancer i 2. kvartal 2019.

Du vil i afdelingen få nogle helt unikke muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt i nogle rammer, som mange vil misunde dig. Først og fremmest fordi du bliver en del af et fagligt miljø, hvor du får mulighed for at præge, hvordan vi bygger videre på det, som i dag er et stærkt fundament for et regionalt kræftcenter i Vest, og fordi du skal være med til at hjemtage behandling af prostatacancer.

Vi er optageområde for 516.000 patienter i det midt- og vestjyske og har senest fået tilført patienter fra andre hospitaler i regionen. Blandt andet patienter med ikke småcellet lungekræft, der tidligere blev behandlet i Århus og senest alle onkologiske patienter fra Viborg til behandling i Onkologihuset i Herning.

En volumen helt i tråd med regionens specialeplan og byggesten til visionen om et kræftcenter i Vest. Et kræftcenter der skal skabe og udnytte en faglig synergi i større skala og skal rustes til at kunne aflaste det specialiserede kræftcentret i øst på Århus Universitetshospital.

Med ibrugtagningen af et nyt og moderne onkologihus har vi i de seneste par år arbejdet målrettet på at virkeliggøre denne vision, og med opstarten af en række forskningstiltag, blandt andet i samarbejde med hospitalets PET-center om lungecancerpatienter, lægger vi hver dag nye sten til visionen.

Afdelingen har et levende uddannelsesmiljø og deltager i uddannelsen af speciallæger på både introduktions- og hoveduddannelsesniveau.

Derfor mangler vi to overlæger til at indgå i vores lægeteam, hvor du i samarbejde med de andre læger i gruppen får ambitioner og handling til at gå op i en højere enhed.
En overlæge som allerede i dag kan få øje på mulighederne ved at hele kræftbehandlingen i Vest meget snart samles under samme tag i Regionshospitalet Gødstrup.

Via videokonferencer får vi i dag rigtig god og nødvendig sparring med kolleger fra andre hospitaler og specialer, og med stråleterapien fra Århus i underetagen i vores flotte onkologihus, er vi også i hverdagen tæt på universitetshospitalet.

Grundlæggende har vi en tro på, at et åbent og tillidsfuldt samarbejde er nøglen til, at vi hver dag kan gøre tingene lidt bedre, og hos os er der ikke langt fra tanke til handling.

Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først, hvor samarbejde og omgangstone er let og ligefrem.

Vagt: Overlægerne indgår i nuværende beredskabsvagt, da overlægerne har vagtdækning fra hjemmet uden for ambulatoriets åbningstider.

Personprofil
Vi forventer, at du

  • Er speciallæge og har dokumenterede kompetencer og erfaring inden for onkologi.
  • Har dokumenteret erfaring og interesse for udvikling af tværfagligt samarbejde.
  • Er fagligt inspirerende og initiativrig.
  • Besidder gode samarbejdsevner.
  • Er serviceminded overfor både patienter og afdelingens samarbejdspartnere.
  • IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere informationer i stillings- og funktionsbeskrivelsen  for stillingen, eller på www.vest.rm.dk.

Lyder det som noget for dig, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Hanne Linnet på 4020 6602.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018.

Tiltrædelse: 1. februar 2019 eller efter nærmere aftale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale