Overlæge/afdelingslæge til Psykiatriens Hus Silkeborg

Dette job er udløbet

Overlæge/Afdelingslæge søges til Ambulant Akutteam samt Team for ADHD og Misbrugspsykiatri

Regionspsykiatrien Midt søger en overlæge/afdelingslæge til Psykiatriens Hus i Silkeborg.
Vi ønsker, at du kan tiltræde stillingen 1. juni 2017 eller snarest herefter.

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus.
Vi mener, at psykiatriske patienter i vid udstrækning har størst nytte af ambulant behandling i deres kendte omgivelser, og arbejder målrettet med at behandle så mange som muligt ambulant.
Vi har i kraft af Døgndækkende Hjemmebehandling og Akut Døgntilbud mulighed for at give et mere intensivt ambulant behandlingstilbud end traditionelle ambulante enheder.

Om stillingen
Overlægen/Afdelingslægen vil få følgende hovedansvars- og kompetenceområder:

 • Behandlingsansvarlig for patienter indskrevet i teamene
 • Tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for teamenes målgruppe
 • Vejledning og undervisning inden for eget fagområde
 • Rådgivning og vejledning af eksterne samarbejdspartnere
 • Deltage i videreudviklingen af teamene og samarbejdet med Silkeborg Kommune
 • Stillingen er som udgangspunkt ikke vagtbærende.

Vi lægger vægt på følgende kompetencer

 • Speciallæge i psykiatri
 • Bred psykiatrisk uddannelse
 • Psykoterapeutisk erfaring
 • Undervisningsmæssig erfaring
 • Engagement i tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med/interesse for forskning og kvalitetsudvikling
 • Gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • Samarbejde med et engageret personale
 • Gode muligheder for efteruddannelse, afhængig af individuelle ønsker, eksempelvis lederuddannelse, vejlederuddannelse i psykoterapi og uddannelse i kognitiv terapi
 • Muligheder for igangsættelse af forskningsprojekter

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Yngre Læger. Stillingen er omfattet af Ny løn.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller, indsendes digitalt via stillingsopslaget senest den 1. maj 2017.
Søg stillingen via “søg job”-knappen.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 5. maj 2017.

Funktionsbeskrivelse samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen, Regionspsykiatrien Midt, tlf.: 7847 4000 eller på mail: Kirsten.Goetzsche-Larsen@ps.rm.dk eller hos overlæge Preben Friis, Psykiatriens Hus, Silkeborg, tlf.: 7847 5802.

Om Regionspsykiatrien Midt

Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.

Afdelingen har et samlet budget på ca. 230 mio. kr. og ca. 525 ansatte.

I Viborg har afdelingen 91 normerede sengepladser fordelt på:

Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (11 pladser+ 2 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (12 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (10 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (11 pladser) + 1 ekstra hovedfunktionsseng indtil ombygningen er færdig*
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (17 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt). Derudover rummer afsnit R1 4 hovedfunktionssenge indtil ombygningen er færdig*

*Fra september 2016 til sommeren 2017 sker der ombygning af det højhus, der rummer afdelingens sengeafsnit. Efter endt ombygning vil der være 97 normerede senge, heraf 32 retspsykiatriske. Samtidig øges antallet af lavintensive senge fra 2 til 4.

Afdelingen har regionsfunktion i retspsykiatri.

Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.

– Klinik for psykiatrisk dagbehandling
– Klinik for affektive lidelser:
Team For affektive lidelser
Team for ældrepsykiatri
Team for OCD og angstlidelser

– Klinik for psykotiske lidelser:
Team for vurdering og udredning

    Team for psykotiske lidelser
    Team for ADHD
    Team for patienter med dom og patienter med misbrug
    Team for nyopdaget skizofreni
– Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter følgende kliniske teams: Psykoseteam, Affektiv team, Døgndækkende hjemmebehandlerteam med Akut Døgntilbud (regionen har 6 pladser og kommunen har yderligere 6 pladser), ADHD- og Rusmiddelteam, team for Personlighedsforstyrrelser, OCD og Angstteam og Udredningsteam.

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.

Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.

Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok).

Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale