Overlæge til Plastikkirurgisk afdeling

Dette job er udløbet

En stilling som overenskomstansat overlæge på Plastikkirurgisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital, Herlev matriklen, er ledig til besættelse pr. 1.8.2019 eller snarest derefter.
Ansættelsen er med mulighed for vagtforpligtelse.

Stillingen er organisatorisk indplaceret med reference til afdelingsledelsen.

Plastikkirurgisk Afdeling har hoved- og regionsfunktion indenfor plastikkirurgi for et område, der omfatter ca. 735.000 indbyggere (område midt og nord i Region Hovedstaden).

Derudover har afdelingen højt specialiseret funktion i rekonstruktiv mikrokirurgi med fri vævstransplantation og kirurgisk behandling af lymfødem. Afdelingen har for Region Hovedstaden funktionen: Plastikkirurgi efter massivt vægttab.

På uddannelsesområdet skal afdelingen varetage præ- og postgraduat lægeuddannelse samt uddannelsen af sygeplejersker, sekretærer og operationsteknikere svarende til landsstandard.

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske.

Der er aktuelt 24 læger, heraf 10 overlæger, 1 afdelingslæge, 7 læger i hoveduddannelses- og introstillinger og 6 i uklassificeret stilling. Øvrig medarbejderstab består af ph.d. studerende, sygeplejersker, SOSU ass., lægesekretærer og en klinisk fotograf, i alt ca. 90 medarbejdere.

Kvalifikationer

Ansøgere til stillingen skal være speciallæge i plastikkirurgi.

Stillingen ønskes besat med ansøger med bred plastikkirurgisk erfaring, dog vil erfaring inden for mikrokirurgi være en fordel.

Ansvar og arbejdsopgaver 

Nærmere tilknytning til funktioner vil ske efter kvalifikationer og i dialog med afdelingsledelsen.

Ansøgerne vil skulle deltage aktivt i administrativt arbejde, kvalitetsarbejde, undervisning og forskning, have gode samarbejdsegenskaber og flair for at arbejde i teams.

Ansøgning 

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste. Publikationer skal ikke medsendes, men både lægefagligt udvalg og ansættelsesudvalg kan siden hen indhente op til 10 publikationer, som ansøgeren anser som de vigtigste.

Den faglige bedømmelse af overlægeansøgning vil ske i henhold til Region Hovedstadens Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.

Hvis du er uddannet læge i et land uden for Danmark og gerne vil arbejde som læge i Danmark, skal du være opmærksom på at søge dansk autorisation hos Sundhedsstyrelsen.

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelse sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist fredag den 22. april 2019, samtaler afholdes 25. april 2019.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Line Bro Breiting, tlf. 3868 2832.


Om at bringe liv til verden, redde liv og forbedre liv. Det handler også om at skabe sammenhæng og tryghed for patienterne, så de føler sig godt behandlet.På Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstadens største akuthospital, træder du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. Du bliver en del af noget større – forskning og behandling i international klasse – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre.

Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv.

Fakta

  • Herlev og Gentofte Hospital er regionens største akuthospital med 6.500 ansatte
  • Hvert år gennemføres 845.000 ambulante besøg, 114.000 indlæggelsesforløb, 34.000 operationer
  • Hospitalet har 26 kliniske afdelinger
  • Hospitalet har et aktivitetsbudget på 5,1 mia. kr.
  • Hospitalet er ved at bygge nyt Kvinde-Barn-Center og Akuthus i Herlev.