Overlæge til lukket sengeafsnit ved Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens søger en overlæge til en fuldtidsstilling til besættelse snarest eller efter aftale med afdelingsledelsen. Mulighed for funktionsledelse er tilstede, men ikke en nødvendighed for en ansøgning.

Dette job er udløbet

Stillingen er på vores lukkede sengeafsnit O2, som har 16 pladser. Du vil referere til ledende overlæge og samarbejde tæt med afdelingssygeplejersken på sengeafsnittet.

O2 arbejder i front med udredning og behandling af de mest akutte og mest syge patienter, der har brug for de lukkede rammer i Regionspsykiatrien Horsens. Afsnittet arbejder efter tanken om “bælte–fri afdeling”, og det er lykkedes at nedbringe brugen af tvang understøttet af den neuroaffektive udviklingspsykologiske tilgang. Sengeafsnit O2 er kendetegnet ved et engageret, udviklende og inspirerende miljø med fokus på den gode patientbehandling.

Der er et meget tæt samarbejde i hele personalegruppen, som består af læger, sygeplejersker, social– og sundhedsassistenter, pædagoger, specialpsykolog, aktivitetsmedarbejdere, fysioterapeuter og peer–medarbejdere.

Som overlæge i O2 har du blandt andet følgende opgaver og ansvarsområder:

 • overordnet ansvar for patientbehandlingen i afsnittet
 • udvikling af og visioner for afsnittet
 • ansvaret for høj faglighed i overensstemmelse med lovgivning og retningslinjer
 • medansvar for at nå de ledelsesprioriterede indsatser på kvalitetsområdet
 • ansvar for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed over for personalet
 • selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter
 • instruktionsbeføjelser over for de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • ansvar for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes, og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden

I afsnit O2 lægger vi vægt på:

 • et åbent, nært og fleksibelt arbejdsmiljø
 • inddragelse af patienter og pårørende
 • det gode, tværfaglige samarbejde både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • forebyggelse af unødig anvendelse af tvang
 • høj faglighed

Speciallægens kvalifikationer:

 • speciallæge i voksenpsykiatri
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
 • evne til at skabe og holde overblik
 • evne til at samarbejde på tvær af afdelingen og med eksterne aktører
 • klar og respektfuld kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion til afdelingens speciallægegruppe med fleksibelt antal vagter efter aftale.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse, som kan hentes på denne side.

Yderligere oplysninger samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Zywia Brouer, mobil 5011 7893.

Du kan søge jobbet senest den 28. januar 2022.

Hvem er vi?
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 220 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling af borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens her.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.