Overlæge til Karkirurgisk Sektion, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk afsnit under Kirurgi, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse 1. maj 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Karkirurgisk Sektion
Karkirurgisk Sektion er en del af Kirurgi.

Sektionen har udover arteriel perifer karkirurgi et sårcenter og varicekirurgi som i øjeblikket er placeret i Silkeborg.

Sektionen har eget forskningsafsnit som leverer karkirugisk forskning på højt internationalt niveau.

Der er eget helt nybygget sengeafsnit med 10 enestuer.
Sektionen udfører selv endovaskulære undersøgelser og hybridoperationer og der planlægges bygning af helt ny Hybrid operationsstue i indeværende år.

Afdelingen er i øjeblikket bemandet med 7 overlæger, 1 afdelingslæge og 3 reservelæger.

Jobbet og kvalifikationer

  • Ansøger skal være speciallæge i karkirurgi.
  • Arbejdsområdet er perifer arteriel karkirurgi, venøs kirurgi og sår.
  • Indplacering i fagområde sker efter aftale.

Vores forventninger er, at ansøger er fagligt velfunderet, åben og udadvendt med flair for god dialog og samarbejde. Der vil være gode muligheder for faglig udvikling og forskning.

Du refererer i ledelsesmæssige spørgsmål til afdelingsledelsen og i faglige til den ledende overlæge.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Vi forventer, at du

  • er uhøjtidelig, innovativ, visionær og beslutningsdygtig
  • har gode samarbejdsevner, godt humør og en positiv indstilling til arbejde, kolleger og forandringer
  • er indstillet på at videreudvikle dig

Vi kan tilbyde

  • spændende arbejdsopgaver i velfungerende teams i en aktiv afdeling
  • inspirerende tværfagligt samarbejde

Vagtforhold
Vagten er 5-skiftet Boligvagt, hvor vagten i weekenden starter fredag morgen og slutter mandag morgen.
Der er normalt dagarbejde efter vagt p.g.a. meget lille belastning.
I weekender fra fredag til mandag modtages ikke akutte patienter og vagten skal kun passe patienterne i sengeafdelingen.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for overenskomstansatte overlæger, herunder reglerne for ny løn.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Einar Pahle telefon 78 44 63 01 eller Overlæge Sigitas Urbonavicius 78 44 56 15.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest 3/3-2020 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt uge 13 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.