Overlæge til kardiologisk team, Medicinsk afdeling Vi har ledig stilling som overlæge i kardiologisk team, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers, til besættelse 1.november 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge, som vil finde det spændende at være med i den udvikling der er i gang i det kardiologiske team på hospitalet

Afdelingen har et stort optageområde (ca. 230.000 indbyggere) og et bredt udsnit af alle kardiologiske aspekter. Der har altid været gode faglige udfordringer indenfor den ikke-invasive kardiologi, herunder kardiologisk billeddiagnostik som er under udvikling.

Kardiologisk team er aktuelt
* Akutteam med tilstedeværende døgndækkende mellem- og bagvagtlag dedikeret primært til det kardiologiske område samt speciallæge i beredskabsvagt. I dagtid modtages alle stabile patienter i akut hjerteklinik, som ambulante patienter, hvor størstedelen udskrives, resten indlægges i kardiologisk afsnit

* Kardiologisk veludstyret sengeafsnit med 18+2 senge til kardiologiske patienter

* Hjerteklinik med stor ambulant aktivitet indenfor alle generelle områder. Hjerteklinikken er organiseret i subspecialiserede klinikker.

Du vil desuden være en del af medicinsk afdelings speciallægegruppe og ledelsesgruppe. Afdelingen har aktuelt ansat ca. 75 læger, fordelt på kardiologi med 7 speciallæger og øvrige fagteam indenfor de øvrige medicinske subspecialer, samt yngre læger i alle typer uddannelsesstillinger.

Hvad kan vi tilbyde?
En overlægestilling med gode muligheder for individuel tilpasning af faglige områder og faglig udvikling, både i opgaver og muligheder for udvikling.

Din profil
Du har dine interesser indenfor den ikke-invasive kardiologi, og vil gerne være med til at udvikle dit fagområde. Der vil være gode muligheder for faglig udvikling og forskning efter ønske.

Du er kardiologisk speciallæge, med lyst til både faglig udvikling og aktiv deltagelse i afsnittets organisation, funktion og udvikling.

Du er en god samarbejder og en god rollemodel. Vi sætter stor pris på at du har humor og godt humør, samt vil kunne bidrage til det i forvejen veludviklede tværfaglige samarbejde i teamet.

Yderligere information og spørgsmål
Du kan få yderligere information og svar på spørgsmål ved henvendelse til ledende overlæge Lene Mortensen, tlf: 78 42 16 01/30 92 23 10, mail lenemt@rm.dk

Ansøgningsfrist er senest torsdag d 20.september 2018

Ansøgningen sendes via nedenstående link: ”Søg job”.

Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller.  Send din ansøgning vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale