Overlæge til Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus Anæstesiologisk Afdeling søger en ny overlægekollega, der ligesom den øvrige lægestab har udpræget interesse for elektive patientforløb.

Dette job er udløbet

Vi er en velfungerende afdeling på Næstved Sygehus, hvor vi netop har afsluttet en længerevarende omstillingsproces fra akutte til elektive patientforløb. Vi har derfor arbejdet målrettet på at blive det bedste tilbud til regionens elektive patienter indenfor ortopædkirurgi, urologi og endoskopi. Pr. 1. januar 2019 fusionerer afdelingen ledelsesmæssigt med Anæstesiologisk Afdeling i Slagelse.

Anæstesiologisk Afdeling omfatter anæstesi- og operationsafsnit, Sterilcentral, Sammedagskirurgisk Afsnit, Opvågningsafsnit og Afsnit for Ambulant Kirurgi. Afdelingen omfatter også et af regionens tre tværfaglige smertecentre. Derudover har vi etableret et forskningsafsnit med forskningsansvarlig overlæge og ph.d.-studerende.

Lægestaben med tilknytning til anæstesiafsnittet består af 11 speciallæger (heraf to specialeansvarlige overlæger), en afdelingslæge og en 1. reservelæge. To af stillingerne er vagtfri. Der er ikke yngre læger i afdelingen, og dermed ingen forvagter. Når alle stillinger er besat påregnes 10-skiftet tilstedeværelsesvagt.

Afdelingens overlæger tildeles ansvar for specifikke fagområder efter kvalifikationer og ønsker. Vi håber derfor, at du vil byde ind med dine ønsker og interesser. Som en afledt effekt af, at vi råder over en driftig forskningsenhed, der har international bevågenhed, forventes du at have interesse for at indgå i disse projekter i dit daglige virke på afdelingen. Du kan læse om vores forskningsprojekter her: http://appraz.dk/index.html

Der gives årligt ca. 7.000 anæstesier hvoraf ca. 2.000 anæstesier/analgesier ydes til ambulante patienter indenfor det ortopædkirurgiske og urologiske speciale. Pga stor aktivitet på det elektive ortopædkirurgiske område – her tænkes både på alloplastikker samt dagkirurgiske indgreb – udføres talrige regionale anæstesier og perifere blok-anlæggelser. Vores personale bistår også ved MR-scanninger og har ansvaret for anlæggelse af port-a-cath i samarbejde med Onkologisk Afdeling. Derudover varetager afdelingens speciallæger tjenester på Psykiatrihospitalet Oringe (ECT-beandling) i Vordingborg og på Ringsted Sygehus, hvor der er et af Danmarks største mammakirurgiske centre. Det anæstesiologiske beredskab på Næstved Sygehus vil er uændret til trods for den elektive profil, da afdelingens personale tilkaldes fra bl.a. Onkologisk Afdeling.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger. Næstved Sygehus anvender en vurdering af de syv lægeroller i den faglige bedømmelse. Du bedes derfor i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde dig konkret til de syv lægeroller, jf. Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Yderligere oplysninger, herunder funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til kst. klinisk funktionschef Mai Omel, 56 51 35 12 eller specialeansvarlig overlæge Peter Kirkegaard, 56 51 47 91.

Ansættelsessamtaler afvikles løbende i opslagsperioden

Kontaktperson(er):
Navn: Mai Omel Treschow
Stilling: Kst. klinisk funktionschef
Email: mome@regionsjaelland.dk
Telefon: 56513512

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave