Overlæge til alloplastik kirurgi i knæ og hofteled, Center for Planlagt Ortopædkirurgi, Næstved Sygehus En stilling som overlæge er ledig fra 01.01.19 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat med bred fagligt funderet speciallæge med særlig interesse og erfaring indenfor alloplastikkirurgi i knæ- og/eller hofteled.

Stillingen er tilknyttet den elektive sektion på Næstved Sygehus under Center for Planlagt Ortopædkirurgi.

Tilknyttet stillingen er en beredskabsvagt fra hjemmet på hverdage fra kl. 18.00 med henblik på servicering af det elektive sengeafsnit i Næstved. Vagten er lavt belastet.

Center for Planlagt Ortopædkirurgi løfter en del ortopædkirurgi på hovedfunktionsniveau.

Der planlægges med et produktion på ca. 1500 knæ- og hoftealloplastikker om året.

Herudover foregår der en omfattende produktion af planlagte sammedagskirurgiske indgreb på såvel over som underekstremiteter.

Næstved Sygehus har en tiltagende elektiv profil og det er Ortopædkirurgisk afdelings ambition i lyset af denne proces at skabe et center for planlagt ortopædkirurgi med fokus på kvalitet, patientmedinddragelse og patienttilfredshed samt forskning og udvikling. Der udgår en stigende forskningsaktivitet i afdelingen som også er tilknyttet Lundbeckfondens Samarbejde for Fast Track kirurgi.

Som alloplastikkirurg vil du have mulighed for indgå i et tæt samarbejde med et team af meget rutinerede kolleger med bred erfaring i forhold til planlagt ortopædkirurgi.

Der er tilknyttet en forskningslektorat til afdelingen og der er en omfattende videnskabelig aktivitet i sektionen.

Der er i Region Sjælland et overordnet ønske om øget hjemtag og det er afdelingens ambition at bidrage til at patienter med slidgigt i knæ og hofte vil opsøge behandling inden for regionen.

Næstved/Slagelse/Ringsted Sygehuse arbejder målrettet med LEAN i stor skala og data drevet kvalitetsforbedring indtager en central plads i afdelingen styring på alle niveauer.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelsen.

Kontakt venligst specialeansvarlig overlæge Kim Sperling på tlf. 9357 1413 hvis du har spørgsmål vedrørende stillingsopslaget eller afdelingen.

Bemærk at stillingen kun kan søges elektronisk

Ansøgning bedes indehold cv, med oplysning om cpr.nr. eksamensår og resultat, nuværende ansættelse evt. med referencer, tidligere ansættelse.

Dokumentation på certificering i Sundhedsplatforemen skal medsendes ansøgningen.

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelsen.

Løn- og ansættelsesforhold

Sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 28.10.18

Samtaler forventes afholdt 02.11.18. Der indkaldes pr. mail

Kontaktperson(er):
Navn: Kim Pagh Sperling
Stilling: Specialeansvarlig overlæge
Email: kpsp@regionsjaelland.dk
Telefon: 93571413

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave