Overlæge med specialeansvar til håndsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus Vi søger en rutineret speciallæge, gerne med ledelseserfaring, til vores håndsektion. Håndsektionen består aktuelt af fem overlæger og tre afdelingslæger.

Dette job er udløbet

Vi søger en rutineret speciallæge, gerne med ledelseserfaring, til vores håndsektion. Håndsektionen består aktuelt af fem overlæger og tre afdelingslæger.

Sektionen varetager, som den eneste i Region Sjælland, regionsfunktioner i forhold til håndkirurgi.

Det er planlagt at udvide sektionens kapacitet for at kunne servicere Regionens borgere i forhold til udrednings og behandlingsgaranti. Vi brug for en fagligt velfunderet speciallæge med lyst og kompetencer til at styre denne proces samt varetage den daglige drift i gruppen.

Stillingen er forbundet med beredskabsvagt i weekenderne i Slagelse.

Afdelingens sengeafsnit i Slagelse består af 18 faste pladser. Den overvejende del af den håndkirurgiske aktivitet foregår dog ambulant. Der foretages ca. 1000 ambulante håndkirurgiske operationer på årsbasis og der er en betydelig akut aktivitet.

På afdelingens matrikel i Næstved ligger Center for Planlagt Ortopædkirurgi. Her foretages 1500 planlagte alloplastik operationer i knæ og hofteled årligt. Der foregår ligeledes en stor ambulant produktion.

Som led i udvidelsen af Håndsektionen planlægges det at udnytte afdelingens samlede kapacitet således at en del håndkirurgiske procedurer fremadrettet vil skulle foregå på afdelingens matrikel i Næstved. Køreafstanden fra eksempelvis København er i den forbindelse den samme som til Slagelse i forhold til tidsforbrug, og der er gode muligheder for offentlig transport til begge matrikler.

Afdelingen har en aktiv forskningsstrategi som sigter mod kliniknære projekter med udgangspunkt i vores patientkategorier. Et forskningslektorat er aktuelt tilknyttet afdelingen med forankring på matriklen i Næstved.

Har du lyst og mod på at være med til at styrke og udbygge vores Håndsektion samt afdelingens profil som helhed i et dedikeret lederteam er dette måske stillingen for dig.

Yderligere oplysninger
Kontakt venligst ledende overlæge Thomas Houe, 56 51 46 24 hvis du har spørgsmål vedrørende stillingsopslaget eller afdelingen.

Bemærk at stillingen kun kan søges elektronisk

Ansøgning bedes indehold cv, med oplysning om cpr.nr. eksamensår og resultat, nuværende ansættelse evt. med referencer, tidligere ansættelse.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelsen.

Løn- og ansættelsesforhold
Sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 25.09.17

Samtaler 30.09.17 indkaldes pr. mail

Kontaktperson(er):
Navn: Thomas Houe
Email: thoho@regionsjaelland.dk
Mobile: 56514624

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave