Overlæge søges ved det muskuloskeletale afsnit, Røntgen og Skanning AUH En stilling som overlæge ved det muskuloskeletale afsnit 3, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. februar 2019 eller efter aftale. Stillingen er vagtfri.

Dette job er udløbet

Overlægen skal indgå i afsnittets muskuloskeletale speciallægegruppe, der fagligt dækker de fleste facetter af billeddiagnostisk udredning og kontrol af muskuloskeletale lidelser inklusive afholdelse af MDT konferencer samt udvikling af og forskning i området.
Det forventes at ansøgeren har dokumenterede kompetencer indenfor det muskuloskeletale område samt en bred interesse i muskuloskeletal radiologi i øvrigt, idet overlægen indgår i afsnittets daglige drift.

Overlægens subspecialisering indenfor afsnittets arbejdsområder aftales med den afsnitsledende overlæge og gruppen alt efter interesser og kompetencer. Det vil være indenfor udredning og diagnostik, der understøtter de kliniske samarbejdspartneres funktioner indenfor de ortopædiske subspecialer, rheumatologisk radiologi, anden muskuloskeletal radiologi samt multitraume diagnostik med såvel konventionel røntgen, MR, ultralyd og intervention. I den daglige drift indgår også supervision og uddannelse af introduktions- og hoveduddannelseslæger.

Ansøgeren skal arbejde sammen med afsnittets øvrige 7 overlæger, 3 afdelingslæger og 5 læger i hoveduddannelse. Gruppen har et bredt engagement i både nationalt og internationalt samarbejde om faglig udvikling og undervisning indenfor subspecialet. Der er et godt arbejdsmiljø med blik for mulighed for både fordybelse og humor i travl hverdag.

Om Røntgen og Skanning 
Røntgen og Skanning er i 2018 og 2019 på en spændende rejse med flytning til det nye store universitetshospital i Skejby samt fusion af tidligere Røntgen og Skanning og Neuroradiologisk Afdeling. Omorganisering, akutkoncept, ny vagtstruktur, nye afsnit, nye omgivelser, o.m.a. giver mulighed for at være med til at tegne fremtiden og måden at arbejde på for en af landets største radiologiske afdelinger.

Vi er nu 400 ansatte, heraf 66 speciallæger, fordelt på 8 afsnit. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udførte i 2017 341.000 undersøgelser heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og udenregionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Specialeplan 2017. Vi er i tæt samarbejde med de fleste afdelinger på Aarhus Universitetshospital samt de øvrige radiologiske afdelinger i regionen. Herudover har afdelingen formaliseret samarbejde med Aarhus Universitet omkring forskning, uddannelse og undervisning samt klinisk med Institut for Retsmedicin.

Afdelingen har et stærkt forskningsmiljø med 1 lærestolsprofessor, 1 klinisk professor og en stor forskningsenhed, der er delt i 2 afsnit. Forskningsafsnittet Røntgen og Skanning, AUH

Røntgen og Skanning har et stort ansvar indenfor uddannelsen af radiologiske speciallæger i Region Midtjylland og har både introduktions- og et stort antal hoveduddannelseslæger. Herudover har afdelingen også radiografstuderende samt lægesekretærelever.

Vores ledetråde er

  • fra enhed til helhed
  • patientens behov kommer først
  • vi skaber resultater gennem samarbejde

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afsnitsleder, overlæge, Ph.d. Lise Loft Nagel, på 2499 4975, lisenage@rm.dk eller ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen, på 2475 1179 vibfin@rm.dk

Man kan læse mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen her .

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Hvis ovenstående har din interesse, så glæder vi os til din ansøgning

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2 eller 3 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.