Overlæge søges til Team for vurdering og udredning samt ADHD-teamet Regionspsykiatrien Midt

Dette job er udløbet
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DuVwHGWU3ao]

Bliv en del af to velfungerende teams med høj faglighed og et stærkt kollegialt samarbejde som omdrejningspunkt. Du får eget kontor, kontrol over din kalender og der er aldrig langt til erfarne kolleger. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling.
Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2020 eller efter aftale.

Dit hovedarbejdssted vil være i Viborg.

Begge teams er tværfagligt sammensat af erfarne læger, sygeplejersker, psykologer og sekretærer.
Det daglige arbejde består i at se patienter som regel sammen med sygeplejerske. Sygeplejerskerne er fagligt kompetente og arbejder selvstændigt. Sammen aftaler I, hvad de skal følge op på, og hvornår du igen skal se patienten.
I TVU er der daglige behandlingskonferencer og i ADHD-teamet er der ugentlig behandlingskonference med tværfaglig drøftelse af patienterne.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med det ambulante arbejde. Du vil få en god introduktion, og der er mulighed for sparring og samarbejde med dine overlægekollegaer. Desuden vil du løbende blive opkvalificeret, således du altid er klædt på til dine arbejdsopgaver. Til de ugentlige møder med de øvrige ambulante læger, får du en god fornemmelse af hele det ambulante tilbud, og møderne kan bruges til både supervision og samarbejde om patienter, som i forløbet præsenterer symptomer, som giver nye diagnostiske overvejelser. Ved de ugentlige fælles lægemøder, kommer du til at kende de læger der er tilknyttet sengeafsnittene, hvilket giver grobund for et godt samarbejde om dine patienter i de perioder, de er indlagte.

Stillingen er vagtbærende med en vagtforpligtelse som bagvagt i aktuelt 18-skiftet vagtrul.

Overlægen har følgende arbejdsopgaver:

 • Har et selvstændigt lægefagligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indenfor alle diagnosegrupper.
 • Kompetenceudvikling af øvrige afsnit i psykiatrien vedr. dit kompetencefelt.
 • Medansvarlig for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes med fokus på de vilkår der gælder for de ambulante patienter.
 • Samarbejde med Psykiatriens Centrale Visitation om visitationsopgaver.
 • Ansvarlig for den faglige og kvalitetsmæssige udvikling i begge teams.
 • Supervisere og undervise personalet og rådgive eksterne samarbejdspartnere.

Vi søger en kollega, som er speciallæge i psykiatri. Derudover vil det være en fordel, hvis du har:

 • En bred psykiatrisk uddannelse.
 • Psykoterapeutisk erfaring.
 • Gerne bred erfaring med ambulant arbejde.
 • Undervisningsmæssig erfaring.
 • Interesse for/erfaring med forskning /deltagelse i et videnskabeligt miljø.
 • Gode samarbejdsevner og gode kommunikative egenskaber.
 • Lederegenskaber.

Er du interesseret, så tilbyder vi:

 • En attraktiv arbejdsplads med byens bedste udsigt over Viborg-søerne.
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, herunder efteruddannelse.
 • Mulighed for igangsættelse af forskningsprojekter.
 • Godt samarbejdsklima som er præget af en ligeværdig og humoristisk omgangstone, og så
 • Selvfølgelig muligheden for at gøre en forskel for sårbare patienter i Viborg og Skive.

Vil du vide mere?
Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte overlæge Susanne Fabricius på mail susanne.fabricius@ps.rm.dk eller telefon 7847 4284.

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside.

Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfristen er fredag den 29. maj 2020.
Der afholdes ansættelsessamtaler snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
Stillingen er omfattet af Ny løn.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.