Overlæge søges til Intensiv, Aarhus Universitetshospital Ved Intensiv er en stilling som overlæge ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Efter samling af hospitalsmatriklerne under fælles tag på Aarhus universitetshospital i Skejby, er der sket en omstrukturering af anæstesiologien, således at der nu er to selvstændige afdelinger, hvor den ene varetager anæstesi/operativ assistance og steril central funktionen for hele hospitalet, benævnes “Bedøvelse og operation”, og hvor den anden varetager den intensive terapi, benævnes “Intensiv”.

Intensiv er delt i to store afsnit – Intensiv Øst og Intensiv Nord, som efter samlingen har henholdsvis 23 og 19 behandlingspladser.

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi og pleje til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen samt Børn og Unge.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi og pleje til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Diabetes- og Hormonsygdomme, Ortopædkirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Øre-, Næse- og Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme.

Begge afsnit yder intensiv terapi på højtspecialiseret niveau.

Stillingen vil være tilknyttet afsnittet i Intensiv Øst.
Der ønskes en ansøger med bred klinisk erfaring indenfor de afdelinger, der serviceres af Intensiv Øst. Herudover vil en ansøger med viden og erfaring indenfor intensive børn, extracorporal cirkulation samt klinisk og undervisningsmæssig erfaring indenfor ultralyd på intensiv blive foretrukket.

Der er til stillingen knyttet formaliseret vagtforpligtigelse i et 10- skiftet rul med 5 tilstedeværelsesvagter pr. 10 uger. Herudover er der et 10-skiftet rul for yngre læger, og en 8 skiftet rul for læger i hoveduddannelse i anæstesiologi.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne indhentes hos oversygeplejerske Anette Poulsen på anepouls@rm.dk eller på 2497 5410, funktionsledende overlæge Dorte Bülow Keld på dortkeld@rm.dk eller på 3091 0695 samt funktionsledende overlæge Niels Kim Schønemann på nielscho@rm.dk eller på 2058 8320.

Ansøger skal i sin ansøgning forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor de syv kompetenceområder. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Ansøgning sendes vi nedenstående link og stiles til oversygeplejerske Anette Poulsen, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfrist den 25. oktober 2019. Der afholdelse ansættelsessamtaler d. 30. oktober 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.