Overlæge og funktionsleder, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning Har du faglige ambitioner og kan du få øje på, hvordan ny viden kan udvikles i faglige fællesskaber og anvendes til at udvikle attraktive tilbud for patienter med arbejdsbetingede lidelser, så har du alle muligheder her hos os.

Dette job er udløbet

Vi er en specialiseret afdeling på i alt 35 medarbejdere fordelt på mange forskellige faggrupper; læger, psykologer, sociologer, antropologer, kommunikation og lægesekretærer. En bred sammensætning der gør, at vi altid har fokus på det tværfaglige samarbejde, på videndeling og på de enkelte fags særkende og styrke.
Som ny funktionsleder vil du få en selvstændig funktion og ansvar indenfor

  • Udvikling af en kvalitetsdatabase på lokalt, regionalt og nationalt niveau, på baggrund af de patientdata, der er blevet indsamlet af de forskellige arbejdsmedicinske afdelinger, siden 1980.
  • Udvikling og integrere PRO-data i afdelingens kliniske praksis
  • Udbygning af afdelingens patientrettede forskning
  • Omsætning af den patientrettede forskning til nye udrednings-og behandlingsformer samt rådgivningsinitiativer til gavn for afdelingens patienter

Derudover skal overlægen have det nære ledelsesansvar for 1/3 af medarbejdergruppen.

Som en del af afdelingens ledelsesgruppe , skal du i tæt samarbejde med afdelingens ledende overlæge være med til at sætte rammerne og sikre at mission, vision og strategi gennemføres i afdelingen.

I en årrække har vi arbejdet på at knytte bånd til stærke forskningsmiljøer nationalt og internationalt for at sikre en gensidig udvikling, læring og inspiration. Nationalt er disse parter primært de andre Arbejdsmedicinske enheder, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt Aarhus og Aalborg Universitet.

Derfor søger vi en dedikeret funktionsleder og overlæge, der forstår at resultater også skabes gennem nye samarbejder udadtil og via en løbende udvikling af alle afdelingens opgaver. Opgaven er vigtig af hensyn til at bevare afdelingens høje profil på alle områder og sikre at afdelingen kan leve op til sin status som universitetsklinik.

I dag er vi det ene af tre specialer i HE Vest, der har status som universitetsklinik tilknyttet Health på Århus Universitet. Og i takt med at organisationen kommer tættere og tættere på realiseringen af Regionshospitalet Gødstrup, er samarbejdet om forskning, uddannelse og behandlingstilbud på tværs af afdelinger i Hospitalsenheden Vest accelereret yderligere.
Arbejdsmedicin er en af spydspidsfunktionerne i en samlet forskningsstrategi for hospitalet, og vi er aktive medspillere i at understøtte og udbrede strategien til resultater i den kliniske praksis.

•  Vi ønsker at sikre et godt læringsmiljø for ph.d.’er og yngre forskere, så det bliver attraktivt for forskningsinteresserede akademikere fra alle faggrupper at være ansat på klinikken
•  Vi ønsker at skabe sammenhæng mellem klinikkens kliniske – og forskningsmæssige virke, således at en del af den forskning, der bedrives, tager udgangspunkt i de kliniske problemstillinger, vi møder hos vores patienter
•  Vi ønsker at skabe et frugtbart forskningsmiljø, så der er høj kvalitet og produktivitet i alle forskningsprocessens faser

Sammen har vi viljen til at gøre det og er nu på udkig efter en faglig kompetent holdspiller, der både er dedikeret til den faglige og ledelsesmæssige del af opgaven. En der kan have absolut fokus på at koordinere klinikkens mange forskningstiltag, så vi kan realisere det enorme potentiale, der er allerede er for at drive god forskning. Alt dette skaber behovet for, at en stærk faglig profil griber ind i udviklingen, så potentialet kan realiseres. Med dig på holdet forventer vi med andre ord at kunne gøre endnu mere af det, vi er rigtig gode til i dag.
Iink til stillings- og funktionsbeskrivelse
her, kan du læse mere om, hvilke opgaver du skal varetage i samarbejde med den øvrige ledelse, og hvilke kvalifikationer din ansøgning bliver bedømt ud fra.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den enhver tid gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen Af Speciallæger. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Ole Carstensen tlf. 7843 3500 eller  ole.carstensen@vest.rm.dk

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ‘Søg job’. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
 
Ansøgningsfrist: 16. november 2020

Stillings- og funktionsbeskrivelse