Overlæge – obstetrik Overlægestilling ledig til besættelse pr. 1. februar 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge med dokumenteret erfaring inden for obstetrik, herunder obstetrisk forskning.

Den der ansættes vil indgå i afdelingens obstetriske team.

Faglig og organisatorisk profil
Gynækologisk/obstetrisk afdeling ledes af den ledende overlæge og chefjordemoderen.

Obstetrik:
Der er årligt godt 3.200 fødsler i Herning og Holstebro. Alle risikofødsler fra graviditetsuge 28+0 er samlet i Herning. Fødslerne samles i 2020 på det nye hospital i Gødstrup.
Der er ca. 20.000 ambulante obstetriske besøg/år.
Afdelingen har et tæt samarbejde med Børneafdelingens neonatalafsnit.

Obstetrisk afdeling er karakteriseret ved et usædvanligt godt arbejdsmiljø, hvor tværfaglighed og respekt for vores samarbejdspartnere er i højsædet. Vi arbejder systematisk med kvalitetsforbedring i henhold til retningslinjerne fra Dansk Selskab For Patientsikkerhed.

Gynækologi:
Afdelingen har alle gynækologiske forløb på Regionshospitalet Herning. Der er ca. 15.000 ambulante besøg/år. Afdelingen varetager, udover urogynækolgien, den kirurgiske behandling af de benigne gynækologiske sygdomme samt fertilitetsudredning og behandling.

Forskning og Uddannelse:
Gynækologisk-Obstetrisk afd. har en aktiv og veletableret forskningsenhed, der ledes af den forskningsansvarlige overlæge og tilknyttet professor.

I Hospitalsenheden Vest er forskning og uddannelse i sundhed en forudsætning for patientbehandling af højeste kvalitet og løsning af nogle af samfundets største udfordringer. Derfor er forskning en naturlig del af hospitalets vision, mission og strategi. Aktiviteterne er samlet i NIDO danmark.

Vi er et stort ambitiøst akuthospital, der skal tilbyde en nær og fagligt stærk sundhedstjeneste til en befolkning på omkring 360.000 mennesker i Midt- og Vestjylland og fra det øvrige Danmark. Det er derfor afgørende, at hospitalet rummer og udvikler gode vilkår for forskningen.

NIDO danmark skal være med til at sikre, at uddannelse og undervisning er baseret på den nyeste pædagogiske viden, at det formidlede indhold baserer sig på anerkendt viden og forskning, og at det nye hospital i Gødstrup bliver en af landets mest attraktive uddannelsesinstitutioner. NIDO danmark kommer til at være samlingspunkt for uddannelse og forskning på tværs af afdelingerne på hospitalet.

Lægefaglige teams:
Afdelingens lægestab arbejder i et af nedenstående teams:

  • obstetrik, herunder ultralyd og prænatal diagnostik
  • fertilitetsbehandling og gyn-endokrinologi
  • gynækologisk urologi
  • almen gynækologi/onkologi

Lægenormering
16 speciallæger og 14 yngre læger heraf fire i hoveduddannelse.
Speciallægerne er i 15 skiftet tilstedeværelsesvagt i hhv. Herning og Holstebro. Forvagten passes i Herning af yngre læger i A, I og H stilling. I Holstebro er der en overlæge i tilstedeværelsesvagt.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Overlægen indgår i afdelingens obstetriske team, der vil bestå af 7 speciallæger. Overlægen forventes at indgå i team med interesse for de komplicerede medicinske og psykosociale udfordringer i graviditeten.
Overlægen skal være med til at sikre en fortsat høj faglig udvikling indenfor disse områder, baseret på evidens og tværfaglighed.

Personprofil
Vi forventer, at du

  • er speciallæge i gynækologi og obstetrik
  • er forskningsaktiv
  • har dokumenteret erfaring indenfor obstetrik
  • er fagligt inspirerende og initiativrig
  • besidder gode samarbejdsevner
  • er serviceminded overfor både patienter og afdelingens samarbejdspartnere.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen.
Søges stillingen som overlæge bør ansøgere i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands “Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk  eller ved at kontakte ledende overlæge Carsten Byrjalsen på tlf.nr. 7843 4610.

Ansættelse fra 1. februar 2019 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en
tilfredsstillende børneattest og autorisation.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 19. november 2018

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Hospitalsenheden Vest er fem hospitaler med adresse i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.
Vi er inde i en markant udvikling, hvor vi arbejder målrettet frem mod at flytte fysisk sammen i et nyt og moderne Vestjysk hospital i Gødstrup, nordvest for Herning.
Vi har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene. Sammen er vi godt 4.000 engagerede og højtkvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og tror på, at en åben, tillidsfuld dialog med respekt for hinandens faglighed giver de bedste resultater.
Organisatorisk består Hospitalsenheden Vest af 13 kliniske afdelinger, 9 kliniske serviceafdelinger og 3 serviceafdelinger. Vi er nærhospitaler for hen ved 360.000 borgere, råder over 550 sengepladser og har et samlet driftsbudget på ca. 2,0 mia. kr.
Læs mere på www.vest.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale