Overlæge med vagt til Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus Ved Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus, er en stilling som overenskomstansat overlæge ledig fra 01.01.19 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på 820.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Holbæk Sygehus, Roskilde/Køge Sygehuse, Nykøbing Falster Sygehus og Slagelse/Næstved Sygehuse.

Holbæk Sygehus er et velfungerende akutsygehuse, hvor patienternes ønsker og forventninger er vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb.

Holbæk Sygehus indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Radiologisk Afdeling

Radiologisk Afdeling i Holbæk varetager den radiologiske betjening af indlagte og ambulante patienter. Det forudsættes, at der finder et tæt og forpligtende samarbejde sted mellem de kliniske afdelinger på sygehuset og indenfor de øvrige radiologiske afdelinger i regionen med henblik på såvel korte ventetider som kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning. Afdelingen betjener også primærsektoren. Der modtages i den udstrækning afdelingen har kapacitet hertil, desuden patienter som led i det fri sygehusvalg.

Afdelingen i Holbæk råder over otte undersøgelsesrum. Der findes tre ultralydsapparater, to 1.5T MR skanner og to multislice (dual + 64 kanalers) CT-skanner.

Den konventionelle radiologi er i løbet af de sidste par år, totalt digitaliseret dels via et rent digitalt gennemlysningsleje, dels er der DR-udstyr i alle rum, samt til udefoto.

Afdelingens lægelige stab

Den samlede lægelige stab består af 12 kollegaer (inkl. den ledende overlæge). Afdelingen har to reservelæge i hoveduddannelsens to første år og en reservelæge i hoveduddannelsens første år. Herudover er der en introduktionsreservelæge.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Afdelingen har døgndækkende akutfunktion. Vagten er tilkaldevagt fra bolig og vil være 6-skiftet.

Der er mulighed for hjemme PC.

De enkelte overlæge har fagområder og interessefelter, og der er i den daglige arbejdstilrettelæggelse taget højde herfor. Der er muligheder for forskning og udvikling.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlæge-kvalificeret speciallæge i radiologi.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Torben Palner Johansen.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på www.regionsjaelland.dk

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Kontaktperson(er):
Navn: Torben Palner Johansen
Stilling: Ledende overlæge
Email: tpj@regionsjaelland.dk
Telefon: 59484781

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.