Overlæge med neurointerventionsfunktion, Røntgen og Skanning Ansøgningsfrist: 1. maj 2018 Stillingsbetegnelse: Overlæge Tiltrædelse: 1. juni 2018 Arbejdssted: Aarhus Universitetshospital Adresse: Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C Beskæftigelsestype: Fast Arbejdstid: Fuldtid Kontaktperson: Vibeke Fink-Jensen Telefon: 2475 1179 Kontakt: Leif Hovgaard Sørensen Del: FacebookTwitterLinkedInE-mailUdskriv En stilling som overlæge ved Røntgen og Skanning, Neuroradiologisk Afsnit, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. juni 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et job med mange spændende udfordringer, hvor du som en del af afdelingens overlæge- og ledergruppe vil indgå i afdelingens kliniske arbejde, undervisning, forskning og udvikling. Stillingen indeholder deltagelse i afdelingens neurointerventionsteam. Der er god mulighed for udviklingsprojekter i samarbejde med forskningsafsnittet.

Røntgen og Skanning, Neuroradiologisk Afsnit er en universitetsafdeling med en række regions- og højt specialiserede funktioner indenfor neuroradiologi. Afsnittet varetager klassisk neuroradiologi, angiografi, myelografi, neuroradiologisk CT samt neuroradiologisk MR, herunder akut strokediagnostik og behandling i samarbejde med Neurologisk Afdeling. Afsnittet udfører neurointervention i tæt samarbejde primært med Neurokirurgisk og Neurologisk Afdeling. Der udføres årligt i afsnittet 35.000 procedurer (undersøgelser og/eller behandling). Afsnittet betjener især neurospecialerne på AUH og samarbejder derudover med afdelinger på hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Lægestaben i den kliniske del af afsnittet omfatter en ledende overlæge for Røntgen og Skanning samt 8 overlæger, hvoraf 1 er afsnitsleder, 1 er forskningsprofessor, 3 afdelingslæger og 4 kursusreservelæger i hoveduddannelse. Øvrigt personale i den kliniske del af afsnittet udgør i alt 50 ansatte.

Foruden Neuroradiologisk Afsnit er der et stort neuroforskningsafsnit med 40 medarbejdere. Forskningsafsnittet ledes af forskningsprofessoren og indgår i Center for Funktionel Integreret Neuroforskning (CFIN). I tæt tilknytning til neurospecialerne og Neuroradiologisk Afsnit ligger Dansk Neuroforskningscenter (DNC), der med 160 forskere skaber et unikt forskningsmiljø og dermed en sammenhæng mellem Aarhus Universitetet, den kliniske forskning og den kliniske patientbehandling.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i diagnostisk radiologi med minimum 2 års erfaring i fagområdet neuroradiologi.

Overlægen indgår delvist i en neuroradiologisk bagvagt, der bemandes, når forvagten ikke har fuld kompetence i neuroradiologi. Vagthyppigheden afhænger af forvagtslagets kompetencer. Herudover planlægges der opstart af en fast neurointerventionsvagt i 2018. Denne ønskes optimalt som 4-skiftet, men vil i opstarten være 3-skiftet.

Funktions- og opgavebeskrivelsen kan hentes her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema til faglig bedømmelse kan hentes her. Skemaet bedes vedhæftet ansøgningen som wordfil.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation samt en tilfredsstillende børneattest. Det er et krav, at du har haft minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge

Nærmere oplysning om stillingen fås hos ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen på 2475 1179.

Ansøgning fremsendes elektronisk via nedenstående link. Ansøgningsfrist er d. 1. maj 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.