Overlæge i karkirurgi med funktion i Klinik for Åreknuder Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg

Dette job er udløbet

Om stillingen
Klinik for Åreknuder varetager den dagkirurgiske behandling af patienter med varicer på Regionshospitalet Silkeborg. Aktuelt varetages denne funktion på konsulentbasis af tilknyttede speciallæger, men med henblik på fortsat udvikling og implementering af nye behandlingsmuligheder søger vi en overlæge til Klinik for Åreknuder.

Stillingen er vagtfri, og byder på gode muligheder for at være medbestemmende på den fremtidige arbejdsgang og struktur i Klinik for Åreknuder.

Ansøgeren skal være speciallæge i karkirurgi.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for overenskomstansatte overlæger, herunder reglerne for ny løn.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Peter Toft, tlf. 7841 6685, e-mail: petetoft@rm.dk eller hos lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, tlf. 7841 1003

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest 19. januar 2017 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 10. februar 2017.

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.