Overlæge i kirurgi, Skopienheden, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt Kunne du tænke dig en spændende stilling som overlæge i Endoskopi primært i Skopienheden på Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt?

Dette job er udløbet

Afdelingen har en stilling ledig med ansættelse pr. 1. december 2021 eller efter aftale.

Kirurgi
Kirurgi har ud over kirurgisk gastroenterologi også egen sektion med brystkirurgi og en sektion med karkirurgi.

Afdelingen er opdelt i 7 teams: Mavekirurgi, tarmkirurgi, brystkirurgi, akutkirurgi, karkirurgi, varicekirurgi og sårcenter.

Afdelingen har særlige kompetencer indenfor det laparoskopiske område.

Du bliver del af en spændende arbejdsplads med modtagelse og behandling af akutte- og elektive patienter varetager basis mavetarmkirurgi for et optageområde på ca. 220.000 indbyggere.

Afdelingen har regionsfunktion for gastroøsofageal reflukskirurgi og fedmekirurgi.

Du bliver tilknyttet kirurgisk gastroenterologisk sektion, som råder over to sengeafsnit med i alt 37 senge, 10 elektive operationslinjer ugentligt samt 1 akut operationslinje hver dag; desuden 26 endoskopilinjer og 10 ambulatorielinier ugentligt samt 3 endoskopilinier ugentlig i Endoskopienheden RH Silkeborg.

Der er etableret en Akutafdeling på Regionshospitalet Viborg, hvor alle akutte indlæggelser varetages.

I øjeblikket er det mave- og Tarmkirurgiske afsnit bemandet med 9 overlæger, 7 afdelingslæger, 5 hoveduddannelseslæger, 4 læger i introduktion og 7 uklassificerede læger.

Jobbet og kvalifikationer
Vi søger en overlæge med speciel interesse i koloskopi.
Arbejdet er meget selvstændigt, man skal alene varetage den kirurgiske skopifunktion i Silkeborg, hvor der er endoskopi med anæstesiledsagelse tirsdag og Koloskopi torsdag og fredag.

Udover dette er der kirurgisk tilsyn på afdelingerne i Silkeborg.
Man har stor indflydelse på arbejdsdagen og skal selv med assistance fra afdelingens sekretærer styre booking af patienter.

Skopiafsnittet i Silkeborg er velfungerende med 4 skopistuer og tilknyttet veluddannede skopiassisterende sygeplejersker samt 2 skoperende sygeplejersker. Der er et tæt samarbejde med afdelingens 6 medicinske gastroenterologer. Supervision og oplæring af de skoperende sygeplejersker sker i samarbejde med gastroenterologerne.
Mandag og onsdag kan man vælge at arbejde i Endoskopienheden i Viborg eller ansættes i deltidsstilling.

Du skal være speciallæge i kirurgi og opfylde bedømmelseskriterierne for ansættelse af speciallæger fastsat af Region Midtjylland.

Du kommer til at indgå i afdelingens ledergruppe på lige fod med de øvrige overlæger, og du refererer i ledelsesmæssige spørgsmål til afdelingsledelsen og i faglige til den ledende overlæge.

Der er ved Regionshospitalet Viborg en klinisk forskningsenhed, som kan understøtte forskningsinitiativer og ønsker.
Vi har et godt samarbejde med Forskningscenter Foulum og Aarhus Universitetshospital.

Vi forventer, at du

  • Kan arbejde selvstændigt og tager ansvar for din arbejdsdag.
  • er uhøjtidelig, innovativ, visionær og beslutningsdygtig
  • har gode samarbejdsevner, godt humør og en positiv indstilling til arbejde, kolleger og forandringer
  • er indstillet på at videreudvikle dig

Vi kan tilbyde

  • spændende arbejdsopgaver i velfungerende teams i en aktiv afdeling
  • inspirerende tværfagligt samarbejde

Vagtforhold
Stillingen er vagtfri, men du kan vælge at indgå i bagvagten i Viborg.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgi.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Einar Pahle tlf.: 7844 6301 einar.pahle@rm.dk eller specialeansvarlig overlæge Henning Glerup tlf. 78417835 Henning.Glerup@silkeborg.rm.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 18. oktober 2021 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som overlæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 43, 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.