Overlæge/ afdelingslæge til ældrepsykiatrisk sengeafsnit og Distriktspsykiatri for Ældre, Vordingborg Overlæge eller afdelingslæge søges til ældrepsykiatrisk sengeafsnit og Distriktspsykiatri for Ældre. Tiltrædelse 01.12.18/01.01.19 eller snarest muligt herefter. Fastansættelse eller vikariat.

Dette job er udløbet

Er du speciallæge i psykiatri eller andet nært beslægtet speciale og har du lyst til at arbejde indenfor ældrepsykiatrien, hører vi meget gerne fra dig.

Du behøver ikke have tidligere erfaring fra ældrepsykiatrien specifikt, men interesse og lyst til at arbejde indenfor et tværfagligt pleje- og behandlerteam, hvor patienten og familien sættes i centrum er vigtige forudsætninger. Vi arbejder ud fra en recovery- og helhedsorienteret tilgang, hvor psykiatriske, somatiske og sociale aspekter af patientens helbredsproblem og funktionsevne er grundlæggende værdier.

Vores målgruppe er ældre patienter med nyopstået psykisk sygdom. I Distriktspsykiatri for Ældre er der for tiden registreret ca. 170 patienter. Vores ældrepsykiatri er i en løbende udvikling for at møde fremtidige udfordringer, blandt andet med udgangspunkt i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Ældrepsykiatrien har en årelang tradition for respektfuld og inddragende behandling og pleje. Vi lægger vægt på det hele menneske, og ønsker at inddrage patientens og familiens kompetencer i behandlingen med fokus på autonomi, funktionsevne, selv- og medbestemmelse.

Vi arbejder intensivt med forebyggelse af tvang. Ældrepsykiatrien er organiseret indenfor Afdelingen for Special-funktioner, som er en bæltefri afdeling i psykiatrien. Vi mener, at grunden til, at vi i mere end 1 år er lykkedes med at undgå anvendelse af bæltefiksering på vores sengeafsnit, skal findes i vores personales kompetencer og samarbejdet med vores patienter og pårørende.

Trivsel er afgørende for vores resultater, og derfor er arbejdsmiljø, inddragelse, dialog og samarbejde centrale værdier i vores afdeling. Vi lægger vægt på, at den enkelte får de nødvendige forudsætninger for at kunne udvikle og sætte sin viden og kompetencer i spil. Ved fastansættelse vil vi i overensstemmelse med dine ønsker og behov tilrettelægge en relevant kompetenceudviklingsplan. Det kan være psykopatologi- eller psykofarmakologi kurser, terapeutisk uddannelse eller udvikling af lederkompetencer, alt efter hvad, der er mest relevante i forhold til din erfaring og ambitioner.

I ældrepsykiatrien er vi gode til at grine sammen og passe på hinanden i hverdagen. Du er altid velkommen til at komme forbi til en uforpligtende samtale.

Stillingerne er på 37 timer pr. uge og er vagtfri, med forudsigelige arbejdsforhold og gode muligheder for faglig udvikling, uddannelse eller tilknytning til forskningsenheden. Der er mulighed for fleksibel booking af pendlerlejlighed.

Ældrepsykiatrien i Vordingborg består af Distriktspsykiatri for Ældre, som varetager hoved- og regionsfunktionen indenfor ældrepsykiatrien, samt ældrepsykiatrisk sengeafsnit G2, som har 17 pladser. Den tværfaglige personalegruppe består af læger, neuropsykolog, sygeplejersker, SSA´er, socialrådgiver og sekretærer. Der er et tæt samarbejde imellem distrikt og sengeafsnit samt vores samarbejdspartnere indenfor psykiatri, somatik og kommunerne med fokus på at skabe de bedste rammer for det sammenhængende patientforløb med patienten i førersædet. Enhedsledelsen udgøres af en overlæge med ledelsesansvar (aktuelt vakant) og to afdelingssygeplejersker.

Ældrepsykiatrien i Region Sjælland er organiseret i Afdeling for Specialfunktioner, og består desuden af ældrepsykiatrisk sengeafsnit SL6 i Slagelse samt de distriktspsykiatriske teams i Slagelse og Roskilde, herunder de psykiatriske hukommelsesklinikker, som per 01.12.18 indgår i de to regionale tværspecialefaglige demensudredningsenheder i samarbejde med geriatrien og neurologien.

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomsterne indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Ansøgning modtages elektronisk. Fremsendes ved klik på knappen “søg jobbet”, herunder.

For uddybning af stillingsopslaget eller ved evt. spørgsmål til dine muligheder i Afdelingen for Specialfunktioner i øvrigt, er Du velkommen til at kontakte rekrutteringsansvarlig, se nedenfor.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Afdelingen for Specialfunktioner

Rekrutteringsansvarlig

Ledende overlæge Thomas Tellier, 93 56 78 67, tcte@regionsjaellend.dk.

Ansættelsessamtaler uge 47

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.