Overlæge/afdelingslæge, Nuklearmedicinsk Afdeling, Herning Overlæge/afdelingslæge Nuklearmedicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest, Herning

Dette job er udløbet

En stilling som overlæge (alternativt afdelingslæge afhængigt af kvalifikationer) på Nuklearmedicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Vi tilbyder
Vi tilbyder ansættelse på en stor regional nuklearmedicinsk afdeling, som betjener hospitalerne og de praktiserende læger i den vestlige del af Region Midtjylland. Afdelingen beskæftiger sig med et bredt udvalg af klassiske kliniske fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelsesmetoder, knoglemineralmålinger, ultralydsundersøgelse og biopsi af glandula thyreoidea samt med PET/CT diagnostik ifm. kræftsygdomme (FDG, NaF og Ga-PSMA), inflammationssygdomme (FDG) og iskæmisk hjertesygdom (Rubidium). Afdelingen er fuldt digitaliseret med eget digitalt booking- og journalsystem som endvidere er fuldt integreret med afdelingens medicotekniske udstyr, som bl.a. omfatter state-of-the-art gammakameraer, SPECT/CT skannere og PET/CT skannere. Afdelingen flytter til det nye hospital i Gødstrup medio 2021, hvor der samtidigt etableres et helt nyt cyklotron- og PET-radiofarmaci afsnit til udvikling og produktion af radioaktivt vand (15OH2) og sporstoffer baseret på bl.a. de kortlivede PET-isotoper 11C og 15N.

Afdelingen har veletablerede samarbejdsrelationer til andre forskningsenheder indenfor hospitalsenheden og tilbyder dermed gode vilkår for forskningsinteresserede.

 • Du skal sammen med de øvrige speciallæger på afdelingen varetage de daglige undersøgelser.
 • Afhængigt af din erfaring og interesse, vil du få specifikt ansvar for eksisterende og kommende undersøgelsestyper i afdelingen.
 • Du vil få et godt arbejdsmiljø i en afdeling med mange personalegrupper, heriblandt et lægeteam bestående af 6 speciallæger, 2 HU-læger og 1 I-læge.
 • Vi har fokus på optimale patient-flow, herunder dialog (konferencer) med de kliniske afdelinger, forskning og udvikling, som er nødvendig for at kunne yde den bedste diagnostik.
 • Ved interesse for forskning vil der blive taget hensyn til dette i arbejdsplanlægningen

Vi forventer, at du

 • er en bredt uddannet speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.
 • har interesse for eller erfaring med PET/CT undersøgelser
 • er aktiv i afdelingens udviklings- og forskningsarbejde.
 • er med til at sikre den præ- og postgraduate undervisning på højt niveau.
 • er med til at sikre høj kvalitet i patientforløbene i samarbejde med de øvrige personalegrupper.
 • har gode kvalifikationer indenfor kommunikation og evne til at samarbejde tværfagligt og med samarbejdende afdelinger.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er vagtfri.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer” jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglige bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger” og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FAS.

Stillingsbeskrivelse overlæge
Stillingsbeskrivelse afdelingslæge

Flere oplysninger
Spørgsmål vedrørende stillingens faglige indhold kan rettes til ledende overlæge Jesper Mortensen, tlf. 7843 7345

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på www.vest.rm.dk ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 17. august 2020
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag d. 26. august 2020.

Praktiske oplysninger
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.