Nuuk – Overlæge til Psykiatrisk Område Der er en overlægestilling ved Psykiatrisk Område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk ledig til besættelse pr. 1. december 2017 eller efter aftale. Der er mulighed for vikariat.

Dette job er udløbet

Kvalifikationer

Vi søger en speciallæge i psykiatri, der er interesseret i et afvekslende arbejde i en lille enhed, hvor vi har et tæt tværfagligt samarbejde. Åbenhed, nysgerrighed og gode samarbejdsevner vil være en fordel.

Overlægen vil arbejde med både indlagte og ambulante patienter, men der er mulighed for at sammensætte de primære funktionsområder efter interesse og kompetencer. Primære funktioner kunne være ansvar for sengeafsnittet eller behandlingsansvarlig overlæge for retspsykiatriske patienter. Ligeledes kan mængden af ledelsesmæssige og administrative opgaver aftales med den enkelte ansøger.

Vi har ikke pakkeforløb i Grønland og hører ikke under Den Danske Kvalitetsmodel. Psykiatrisk Område er i gang med en udviklingsproces, hvor vi selv skal beskrive patientforløb og definere kvalitetsmål ud fra en faglig og pragmatisk tilgang. Overlægen vil have stor mulighed for at præge denne udvikling.

Vagtarbejdet består af telefonisk rådgivning af forvagten og af kolleger på sundhedscentrene uden for Nuuk.

Vikarer er også velkomne

Hvis du har lyst til at arbejde i Grønland, uden at binde dig til en fast stilling, modtager vi også gerne ansøgninger til vikariater.

Om psykiatrien i Grønland

Psykiatrisk Område er normeret til 3 overlægestillinger og 3 reservelægestillinger. Vi behandler patienter fra hele Grønland under indlæggelse og ambulant – herunder har vi et stigende antal konsultationer over televideo.

Psykiatrisk Område består af:

  • Afdeling A1 med 12 sengepladser, heraf 3 skærmede samt 5 pladser til dagpatienter.
  • Distriktspsykiatrisk enhed i Nuuk med ca. 160 patienter, placeret på anden adresse i byen.
  • Ambulatorium for patienter i Nuuk
  • Telepsykiatrisk ambulatorium, der betjener alle sundhedsvæsenets enheder uden for Nuuk
  • Konsulentrejser til byerne uden for Nuuk
  • Retspsykiatrisk funktion med 88 patienter
  • Psykiatrisk terapi og Dronning Ingrids Hospitals socialrådgiverfunktion
  • 6 psykologer, heraf 2 børnepsykologer.

Psykiatrisk Område råder desuden over 17 sengepladser på Retspsykiatrisk afdeling i Risskov.

På børne-ungeområdet har psykiatrisk område et samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen. Find din overenskomst her.

Rejse- og bolig forhold: Der stilles bolig til rådighed (møbleret ved behov), for hvilken der betales husleje efter gældende regler. Der ydes til – og fratrædelsesrejse.

Vi afholder samtaler med ansøgere løbende.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem.

Kontakt/information:

Kontakt for nærmere oplysninger om stillingen til konst. Ledende overlæge Parnûna Heilmann, e-mail PAHO@PEQQIK.GL, tlf.: +299 34 45 72 eller ledende oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen, e-mail: ABKJ@PEQQIK.GL , tlf.: +299 54 75 16

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede pr. e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

Husk tidsforskellen – når klokken er 8 hos os, er den 12 i Danmark.

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

Ansøgningsfrist: 16. oktober 2017