Nuuk – Overlæge på Medicinsk Afdeling Ved medicinsk afdeling, Dronnings Ingrids Hospital er en stilling som overlæge ledig til besættelse pr. 1.11.2017 eller efter aftale. Der efterspørges en speciallæge i kardiologi eller en speciallæge i intern medicin med kardiologisk/ekkokardiografisk erfaring.

Dette job er udløbet

Dronning Ingrids Hospital er Grønlands landshospital og varetager dels funktion som regional hospital for Nuuk, dels landshospitalsfunktion for mere komplicerede patientforløb og har i den forbindelse tæt kontakt med såvel de 16 Kystsygehuse som Rigshospitalet. Sygehuset har 168 senge, heraf 38 medicinske, 6 pladser på Intensiv afdeling (inkl. ”coronarsenge”) og ca. 65 patienthotelsenge til patienter fra Kysten. Afdelingen forventer at åbne et Medicinsk Observationsafsnit (AMO) i løbet af nogle måneder.

Medicinsk afdeling har budgetteret 2300 udskrivninger pr. år, daghospitalsfunktion samt ambulatorium. Sygehusets pædiatriske funktion er tilknyttet medicinsk afdeling. Afdelingen er normeret med 4 medicinske overlæger, 2 pædiatriske overlæger med vagt, 1 afdelingslæge samt 7 reservelæger, alle i uddannelsesstilling. KBU læger i vagt har altid en mellemvagt. Bagvagtsfunktionen varetages af de medicinske overlæger med bl.a rådgivning til Kystsygehusene.

Afdelingen deltager i prægraduat undervisning for 3., 8. og 9. semester og postgraduat undervisning for KBU-læger og læger i introduktionsstillinger.

Afdelingen kan tilbyde et godt arbejdsmiljø og et bredt og varieret patientunderlag. Ambulatoriet råder bl.a. over ekkokardiografi, LFU, arbejdsEKG, eventmonitorering, pacemakertest m.v. Daghospitals-funktionen bruges hovedsagelig til cancerkemoterapi og biologisk behandling af gigtpatienter.

Medicinsk afdeling er en del af Medicinsk Område der i øvrigt omfatter fysiurgisk og ergoterapeutisk afdeling, Centrallaboratorium med klinisk biokemi og basal mikrobiologisk funktion og Røntgenafdeling med UL, CT og MR.

Overlægerne foretager specialistrejse til de 16 Kystsygehuse der besøges 1 gang årligt

Stillingen er fast overlægestilling, men også kortere ansættelse på f.eks. 6 måneder har interesse. Der vil formentlig kunne bevilliges orlov fra lægeansættelse i Danmark.

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til – og fratrædelsesrejse.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

KONTAKT

Yderligere information kan fås hos ledende overlæge Folmer Lynggaard telefon +299 34 47 33 (husk 4 timers tidsforskel) eller pr. mail FOLY@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede pr. mail: MLCE@PEQQIK.GL

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 27. oktober 2017