Nuuk – Hoveduddannelsesstilling Hoveduddannelsesstilling almen medicin i Nuuk, Grønland

Dette job er udløbet

Det Grønlandske Sundhedsvæsen tilbyder hoveduddannelsesstilling i specialet almen medicin ved Dronning Ingrids Sundhedscenter og Hospital i Nuuk, sidste år af ansættelsen vil være i en anden by i Grønland.

Stillingen er ledig til besættelse med start snarest muligt eller efter aftale.

Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk er fysisk placeret i forbindelse med landshospitalet, Dronning Ingrids Hospital, (DIH) i Nuuk. Sundhedscenteret er et moderne sundhedscenter der varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuk sundhedsdistrikt samt tilknyttede bygder. Vi er 8 speciallæger i almen medicin og 5 uddannelseslæger i klinikken.

Sundhedscenteret minder i dagligdagen om en dansk almen praksis, herudover har vi hele døgnet vagtlæge og skadestuefunktion, som på skift varetages af læger ansat på sundhedscenteret. Dette medfører at stort set alle typer af patienter modtages og bliver behandlet eller visiteres til DIH. For alle uddannelsesforløb er der supervision. Samtlige vagter er superviseret. Supervisionen er individuelt tilpasset efter hvilke kvalifikationer den enkelte læge besidder. Vi garantere du får en bred erfaring gennem et forløb der er udviklende både fagligt og personligt. En forudsætning for et godt ophold er at du evner at indgå i et samarbejde med forskellige faggrupper.

Dronning Ingrids -Sundhedscenter og -Hospital i Nuuk er godkendt som uddannelsessted i specialet almen medicin for samtlige sygehusspecialer beskrevet i Målbeskrivelsen for Almen Medicin (DSAM). Dette betyder, at et fuldstændigt uddannelsesforløb med henblik på opnåelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse som speciallæge i almen medicin kan gennemføres i Grønland.

Den lægelige videreuddannelse i Grønland tilrettelægges i samarbejde med videreuddannelsessekretariatet i Region Syd, Vejle. Obligatoriske kurser i introduktionsforløbet vil blive afholdt i Nuuk. Uddannelsesprogrammer kan læses på: http://peqqik.gl/Footerpages/Uddannelse/Yngre_laegers_videreuddannelse

Løn- og ansættelsesforhold:

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Lægeforeningen. Udgifter til gennemførelse af de obligatoriske kurser afholdes af midler fra en central pulje. Find din overenskomst her.

Rejse og boligforhold:

Fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning fra Danmark, Norge, Sverige, Færøerne eller Island til Grønland, og efter endt ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.  

Der stilles bolig til rådighed for hvilken der betales efter gældende regler. Som følge af boligsituationen må vakantindkvartering påregnes i ventetid på permanent bolig.

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejdes-og opholds tilladelse. Ansøgning kan ske på følgende linkhttps://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/groenland/arbejdsophold_groenland/groenland.htm#d

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af autorisation og andre relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. Relevante bilag kan hentes direkte herfra

Ansøgningsfrist: 18. juni 2017

Kontakt/Information:

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos:

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos Almen medicinsk uddannelseskoordinator Gert Mulvad GM@PEQQIK.GL eller Ledende regionslæge Jesper Olesen JEOL@PEQQIK.GL mobil +299 53 05 08

Ansøgningsfrist: 18. juni 2017

Søg stillingen via “Søg job”-knappen.