Medisinskfaglig rådgiver/overlege i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering

Dette job er udløbet

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) er ett av Norges største Rehabiliteringssenter og har nylig fått sykehusstatus innen Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR). Vår visjon er å være ledende innen rehabilitering. Senteret ligger naturskjønt til på toppen av Tromsøya ca 2 km fra Tromsø sentrum. Vi leverer rehabiliteringstjenester på spesialisthelsetjenestenivå for nevrologi, revmatologi, hjerneslag, hjertesykdommer, muskel/skjelettlidelser, samt etter kreftsykdom, traumer og postoperativt.
RNNK deltar i spesialitetsutdanningen av leger og har 2 godkjente LIS stillinger. Vi har aktive forskningsprosjekt, og vi har et nært samarbeid med flere avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). RNNK har 2 overlegestillinger i FMR, og deltidsstilling for Revmatolog og har engasjert spesialister i nevrologi, kardiologi og pediatri, samt leger med bred forskningskompetanse. Vi jobber tverrfaglig, og har følgende faggrupper: legespesialister, leger i spesialisering (LIS), fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiolog, sykepleiere, hjelpepleiere, sosionomer, psykologer, nevropsykolog, logopeder og instruktører. Vi har også en egen bedriftsbarnehage. RNNK har til sammen ca.150 ansatte ved RNNK fordelt på 90 årsverk.

Vi søker

Medisinskfaglig rådgiver/overlege i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering
(100 % fast stilling)

RNNK skal nå bygge opp en helt ny sykehusavdeling på 12 senger innen spesialiteten FMR og medisinskfaglig rådgiver vil ha en viktig rolle i planleggingen og utviklingen av den nye avdelingen.
Medisinskfaglig rådgiver inngår i medisinsk avdeling, og avdelingen vil da bestå av 3 overleger. To 100% stillinger innen FMR og en revmatolog på deltid. Dessuten har vi to LIS stillinger. I tillegg har vi nevrolog, kardiolog og pediater tilknyttet på timebasis og to overleger med bred forskerbakgrunn tilknyttet i deltidsstilling.
Vi søker en medisinskfaglig rådgiver med bred erfaring som er spesialist i FMR. Søkeren bør ha erfaring fra tverrfaglig teambasert rehabilitering, fagutvikling og undervisning, gjerne med forskningserfaring. I tillegg er det nødvendig at søkeren har faglig interesse, engasjement og evner å være med i nyutvikling innen rehabilitering

Arbeidsoppgaver
Medisinskfaglig rådgiver har et overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsarbeidet ved RNNK og en viktig rolle i planlegging og utvikling av den nye sykehusavdelingen. I tillegg til klinisk arbeid som overlege, deltar medisinskfaglig rådgiver i undervisningen av pasienter og øvrige helsefaglig personell. Sammen med de andre overlegene er medisinskfaglig rådgiver ansvarlig for utdanningen av LIS.

Arbeidet er på dagtid og omfatter p.t. ingen vaktordning. Ved etablering av sykehusavdelingen kan endring i arbeidsoppgaver og arbeidstid påregnes.

Kvalifikasjoner

  • Norsk godkjenning som spesialist i FMR
  • Søkeren må beherske skandinavisk (helst norsk) flytende både muntlig og skriftlig
  • Bred klinisk erfaring
  • Gjerne administrativ erfaring

Personlige egenskaper
Vi ønsker en medisinskfaglig rådgiver/overlege som er positiv, samarbeidsvillig, løsningsorientert, målbevisst, har gode kommunikasjonsevner og interesse for videreutvikling av rehabiliteringsfeltet. I tillegg må søkeren være en aktiv bidragsyter i henhold til RNNKs visjon og verdier. Det blir lagt vekt på søkerens personlige egenskaper.

Vi tilbyr

  • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
  • Et tett samarbeid mellom overleger og LIS
  • Muligheter for forskning
  • Konkurransedyktig lønn og pensjonsvilkår
  • Bedriftsbarnehage, gratis parkering, mulighet for personalbolig, personalbading og veldig trivelige kolleger
  • Gratis tilgang til trening på Levvel

Spørsmål om stillingen kan rettes til avd. leder Synnøve F. Knutsen tlf. +4741442905 eller HR-sjef Bård Flovik tlf. +4799367370. Søknad og CV sendes til firmapost@kurbadet.no. Mailen merkes «Medisinskfaglig rådgiver» FMR». Søknadsfrist 07.07.2019.