Lønnet Sommerpraktik i Psykiatrien for medicinstuderende Er du medicinstuderende, og har du lyst til at opleve en hverdag på en af Region Midtjyllands psykiatriske afdelinger, så kan vi tilbyde et spændende praktikforløb i to uger i sommerferieperioden 2023.

Dette job er udløbet

Her vil du i følgeskab med en praktikvejleder komme helt tæt på og følge dagligdagen i arbejdet med psykiatriske patienter.
Vi forventer, at du er nysgerrig og engageret i at lære mere om det psykiatriske område og har mod på at indgå i en hverdag, som er fyldt med spændende og udfordrende arbejdsopgaver. Vi sikrer, at du får en god modtagelse og mulighed for faglig udvikling. Der er praktikstillinger både i voksenpsykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien.
Om praktikforløbet:

Vi tilbyder et spændende og lærerigt praktikforløb med rig mulighed for faglige udfordringer. Som praktikant vil du få mulighed for at få indblik i og prøve kræfter med forskellige lægelige opgaver inden for Psykiatrien, som vil være med til at klæde dig på til de spændende udfordringer, der møder dig fremadrettet. Du vil komme til at omgås dygtige kollegaer og have mulighed for sparring med erfarne medarbejdere.

Du kan forvente, at

  • få to uger fyldt med mange spændende inputs og få indblik i både udredning, behandling og mange andre opgaver, der løses på en psykiatrisk afdeling.
  • få tildelt en praktikvejleder, som vil være din kontaktperson under praktikperioden og tage dig med rundt og vise sin arbejdsdag frem.
  • få en unik mulighed for at komme helt tæt på dagligdagen i en psykiatrisk afdeling.

Vi forventer, at du

  • er nysgerrig på, hvad det vil sige at arbejde i Psykiatrien.
  • har lyst til at indgå i en hverdag, som er fyldt med spændende og udfordrende opgaver og problemstillinger.
  • har lyst til patientkontakt.

Lønnet Sommerferiepraktik kan søges af alle medicinstuderende, uanset semester, i hele Danmark.

 

Arbejdstid og -sted

Du har mulighed for at søge følgende praktikstillinger:


Når du ansøger om stillingen, har du mulighed for at prioritere mellem de forskellige praktikforløb.
Løn- og ansættelsesvilkår:

Arbejdstiden er 37 timer om ugen, og løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Bemærk at der ikke stilles bolig til rådighed i praktikperioden.
Din ansøgning:

Er du interesseret i at komme i lønnet Sommerpraktik, så skriv en motiveret ansøgning på maks. 1 side, hvor du beskriver din interesse for psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. I ansøgningen skal du også vedhæfte gyldig dokumentation for, at du er indskrevet på medicinstudiet. Når du sender din ansøgning, skal du vælge, hvilket praktiksted du er interesseret i plus din 2. og 3. prioritet. Har du valgt en afdeling, hvor der er flere valgmuligheder for, hvornår et praktikforløb kan forløbe, skal du notere dig i ansøgningen, hvilke uger du ønsker at komme i praktik.

Ansøgningsfristen er den 13. juni 2023.

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning.

For spørgsmål til ansøgningsprocessen, kontakt da Specialkonsulent Karen Norberg på tlf.nr.: 2933 5771 eller via mail: Karen.Norberg@stab.rm.dk
Om Psykiatrien i Region Midtjylland

Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge med ca. 3200 ansatte. I Region Midtjylland tilstræber vi høj faglighed, tværfaglig sparring og forskningsbaseret faglig behandling, når vi modtager mere end 250.000 ambulante besøg og behandler over 30.000 patienter årligt. Psykiatrien i Region Midtjylland består af én børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, og syv voksenpsykiatriske afdelinger. Voksenpsykiatrien består af: Afdeling for Depression og Angst (ADA), Afdeling for Psykoser (AfP), Retspsykiatrisk Afdeling, Regionspsykiatrien Gødstrup, Regionspsykiatrien Horsens, Regionspsykiatrien Randers og Regionspsykiatrien Midt.

https://www.psykiatrien.rm.dk/

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.