Ledende overlæge til Ortopædkirurgisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus Afdelingen er uddannelsesafdeling for flere niveauer (KBU, blok, intro, fase II og III).

Dette job er udløbet

Aktivitet

Ortopædkirurgisk Afdeling modtager alle akutte ortopædiske patienter fra den sydlige del af Sjælland samt Lolland Falster.

Afdelingens aktivitet

 • 18.000 skader
 • 13.500 ambulant aktivitet fra januar til oktober 2017 (manglende data qua SP)
 • SDK lejer pr. uge er seks
 • 2.900 indlæggelser (2.200 akutte og 700 elektive) fra januar til oktober 2017 (manglende data qua SP)
 • 14 operationslejer på C-OP om ugen, og tre stuer, hvoraf de to har laminar airflow og anvendes fortrinsvis til alloplastikkirurgi og frakturkirurgi
 • I Fællesambulatoriet råder Ortopædkirurgisk Afdeling over 20 rumdage om ugen.

Kapacitet

Afdelingen har to sengeafsnit med i alt 36 senge (28 senge i weekenden), fordelt på to sengeafsnit:

 • Afsnit 300 – 16 senge på hverdage (14 senge i weekenden) med fortrinsvis hoftealloplastik- og frakturpatienter
 • Afsnit 330 – 20 senge på hverdage (14 senge i weekenden) med fortrinsvis knæalloplastikpatienter, sårpatienter, amputationspatienter og frakturpatienter

Lettere akutte ortopædkirurgiske patienter indlægges i Akutafdelingen med udskrivelse indenfor max. 48 timer – ellers overflyttes patienterne til stationært ortopædkirurgisk sengeafsnit.

Ortopædkirurgisk Afdeling har ”nøglefunktion” ved modtagelse af multitraumatiserede patienter og ved etablering af katastrofeberedskab.

Overlæger, afdelingslæger, 1. reservelæger og reservelæger afholder ortopædisk ambulatorium alle hverdage i Fællesambulatoriet, hvor nyhenviste og kontrolpatienter vurderes.

Afdelingen varetager traumatologi, alloplastikkirurgi, artroskopisk kirurgi, reumakirurgi, skulder-/albuekirurgi, fod-/ankelkirurgi, i et vist omfang håndkirurgi samt uinstrumenterede rygoperationer i lumbalcolumna.

Der behandles de fleste typer af knoglefrakturer

 • Kunstige hofteled
 • Kunstige knæled
 • Der foretages amputationer
 • Der foretages ambulant artroskopi i knæ og skulder
 • Ortogeriatiske patienter

Supplerende information

Hovedopgaven for Nykøbing F. Sygehus er at varetage undersøgelse, behandling, pleje og kontrol af patienter på hovedfunktions- og regionsniveau. Nykøbing F. Sygehus bidrager sammen med regionens øvrige sygehuse til overholdelse af udredningsret og behandlingsgaranti kombineret med opfyldelse af Region Sjællands mål om at mindst 95% af vores patienter behandles og kontrolleret på regionens sygehuse.

Nykøbing F. Sygehus betjener ca. 150.000 borgere fra Lolland, Falster og det sydlige Sjælland. Sygehuset har 268 normerede heldøgnssenge inkl. 9 intensivsenge og ca. 1.300 medarbejdere, som hver dag gør deres bedste for patienterne. Nykøbing F. Sygehus har omkring 37.000 indlæggelser, hvoraf godt 85% er akutte forløb. Herudover har sygehuset ca. 79.000
ambulante besøg om året.

Sygehuset har optimeret de akutte patientforløb, hvorved der er skabt plads for at kunne efterkomme en 13% stigning i akutte indlæggelser og 15% øget akut-ambulant (skader) aktivitet. Den gennemsnitlige ventetid til at patienten ses af speciallæge i akutafdelingen er halveret ligesom ventetiden i skadestuen lever op til at 85% er behandlet inden for én time.

Nykøbing F. Sygehus er en stor uddannelsesinstitution både for lokale og universitære uddannelser. Sygehuset gør en målrettet indsats for at give en tidssvarende og evidens baseret undervisning og oplæring for alle medarbejdere i uddannelsesforløb.

Du bedes i din ansøgning forholde dig til de syv lægeroller og kompetenceområder.

Informationsmateriale kan rekvireres hos HR chefkonsulent Mette Højgaard, mhoj@regionsjaelland.dk, 61 14 09 71.

 • Stillings- og funktionsbeskrivelse for ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Region Sjælland, Nykøbing F. Sygehus
 • Driftsaftale med Ortopædkirurgisk Afdeling, 2018

Du er meget velkommen til at kontakte os for mere information.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Thomas Houe
Stilling: Vicedirektør (læge)
Email: thoho@regionsjaelland.dk
Telefon: 93576718
Mobile: 56514624Navn: Linda Abildgaard
Stilling: Ledende oversygeplejerske
Email: labi@regionsjaelland.dk
Telefon: 56516105
Mobile: 93574062

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.