Ledende overlæge Medicinsk afdeling Visionær ledende overlæge med drive til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest

Dette job er udløbet

Brænder du for at lede og udvikle stærke fagligheder og få samarbejder og talenter til at gro på en afdeling, som er patientnær, forskningsaktiv og trives selv i en travl hverdag, – så har vi jobbet til dig.

Vi søger: en leder, der aktivt går nye veje og tør være synlig via 482 ansatte på en stor medicinsk afdeling med engagerede og kompetente medarbejdere i Herning, Holstebro og Ringkøbing. En leder som kan se mulighederne i at udvikle et fagområde via nye partnerskaber og nye måder at gøre tingene på.

Du skal være ambitiøs. For rammerne for at præge og udvikle en medicinsk afdeling på vej mod patientens hospital i Gødstrup er på din side.

Du har drive og mod til at stå i spidsen for en fortsat faglig og strategisk udvikling af en stor medicinsk afdeling med i alt otte specialer inden for: Gastroenterologi, Infektionsmedicin, Endokrinologi, Nefrologi, Hæmatologi, Reumatologi, Lungemedicin, Geriatri.

Medicinsk Afdeling er midt i en omorganisering, idet det kardiologiske speciale udskilles pr. 1. januar 2017 fra Medicinsk Afdeling og oprettes som selvstændig afdeling med egen afdelingsledelse.
For dig betyder det en unik mulighed for at præge processen med den ordentlighed, som er en selvfølge for din ledelse. I samarbejde med en erfaren ledende oversygeplejerske og et dedikeret personale bliver det din opgave at fastholde kursen og sikre, at ambitioner og udvikling af klinisk praksis følges ad.

  • for fremtiden er uløseligt bundet til afdelingens og dine ambitioner om at bygge videre på solide samarbejdsrelationer med øvrige hospitaler i og udenfor Region Midtjylland, kommunerne i Vestklyngen, områdets praktiserende læger og sidst men ikke mindst med patienter og pårørende samt de øvrige afdelinger i Hospitalsenheden Vest.

Forskning og læring skal yderligere stimuleres af din faglige indsigt og nysgerrige ledelse kombineret med, at nye rammer for fremtiden indeholder et Center for Forskning og Uddannelse i tilknytning til DNV Gødstrup. Her vil de nuværende forskningsaktiviteter med 6 professorer, ca. 40 Ph.d – og godt 1.200 studerende får rum til at mødes, teste og udvikle viden. Medicinsk Afdeling har universitetsklinik i nefrologi og hypertension.

Vores organisation er præget af en flad ledelsesstruktur med stort ledelsesmæssigt råderum, hvor regler og silotænkning ikke får lov at sætte dagsordenen. Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først, hvor samarbejde og omgangstone er let og ligefrem.

Din bagage:

  • Stor lyst til ledelse
  • Speciallæge inden for det medicinske område
  • Visionær, forandringsskabende og innovativ
  • Fokus på at lede, udvikle og inddrage personale
  • Beslutsomhed og situationsbestemt handlekraft
  • Samarbejdende og relationsskabende
  • Fokus på gode udviklings- og læringsmiljøer

Fakta om os
Medicinsk Afdeling betjener et optageområde på ca. 300.000 borgere og varetager udredning og behandling af medicinske patienter på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning samt ambulant funktion i Sundhedshuset Ringkøbing.

Til afdelingen er tilknyttet 32 sengepladser i Herning og 72 sengepladser i Holstebro.
Afdelingens lægenormering består af 32 overlæger, 5 afdelingslæger og 50 yngre læger.
Du kan læse mere om Medicinsk Afdeling her: http://www.vest.rm.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985 eller ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard tlf. 30650857.

Ansættelse fra 1. april 2017 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Vi gør opmærksom på, at der bliver anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 18. januar 2017

Ansættelsessamtaler vil finde sted 20. februar 2017.

Stillings- og funktionsbeskrivelse