Lægefaglig Direktør

Dette job er udløbet

Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet sygehus med høj faglighed. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være ét effektivt sygehus valgt af patienterne. Det betyder, at vi har strategisk fokus på patienterne, det hele sygehus og tilpasning til nye vilkår.  

Der søges en lægelig direktør, der, sammen med direktionen, har lyst og evne til at lede, udvikle og skabe rammer for et dynamisk, innovativt og resultatorienteret sygehus med ambitiøse mål for klinikken og organisationen.  Den nye lægelige direktør skal, sammen med den øvrige ledelse stå i spidsen for den løbende strategiske og innovative udvikling  og bl.a. styrke den forskningsmæssige indsats. 

Sydvestjysk Sygehus (SVS) er ét af Region Syddanmarks fire akutsygehuse. Sygehuset fungerer som én samlet enhed med aktiviteter i Esbjerg, Grindsted og Brørup. SVS rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion og et effektivt stabsapparat og er et sygehus som går i front i forhold til at implementere ny teknologi.

Sygehuset har en sund økonomi og har opnået gode resultater. Særligt inden for den fælles akutmodtagelse (FAM) har sygehuset formået at udleve visionen om FAM i regionen, hvor FAM på SVS i dag er blevet nøglen til det gode patientforløb. Med en ny sengebygning under opførelse vil der fortsat være fokus på nye samarbejdsmuligheder til gavn for patienterne.

Sygehuset er en god arbejdsplads med stabile og engagerede medarbejdere, hvilket opleves gennem lavt sygefravær og en lav personaleomsætning. SVS har endvidere høstet flere priser som et attraktivt uddannelsessted. Senest i 2015 har SVS modtaget Sundhedsstyrelsens uddannelsespris.

Direktionens opgaver

Den lægelige direktør udgør sammen med den administrerende sygehusdirektør og den sygeplejefaglige direktør Sydvestjysk Sygehus’ øverste strategiske og driftsmæssige ledelse. Direktionen varetager ledelsen af sygehuset i tæt samarbejde med de 29 afdelingsledelser og medarbejderne i øvrigt. Direktionen har fælles ansvar for sygehusets drift og udvikling og refererer alle til regionsdirektøren i Region Syddanmark. Den lægelige direktør skal særligt bidrage til at sikre et fortsat højt lægefagligt niveau med fokus på kerneopgaven om at være et akutsygehus med patienterne i centrum og samtidigt sikre det fortsatte tværregionale samarbejde sygehusene imellem

Direktionen skal sammen sikre:

 • gode rammer for behandling af patienterne
 • patienternes behov på den bedst mulige måde ved at sikre, at de kliniske aktiviteter gives høj prioritet og stor opmærksomhed
 • rammerne og være nysgerrige på videreudvikling og styrkelse af de forsknings-, innovations-, udviklings- og uddannelsesmæssige indsatser og prioriteringer
 • sammenhængskraft i direktionen og i sygehusets samlede ledelse – herunder sikre et positivt og tæt samspil med og mellem afdelingsledelserne
 • velfungerende kommunikation i hele organisationen
 • at sygehusets rammestyrede økonomi fortsat holdes i god balance
 • implementering af regionens og sygehusets visioner og strategier – herunder ledelse af tværgående udviklingsaktiviteter og større udviklingsprojekter
 • sygehusets teknologiske udvikling på et fortsat højt niveau, herunder især på IT-området
 • udvikling af organisationen, så der skabes optimale vilkår og rammer for alle medarbejdere på alle matrikler – herunder sikring af et godt og sundt arbejdsmiljø
 • konstruktive samspil med sundhedsdirektøren og regionens øvrige (sygehus-)ledelser
 • det tætte og velfungerende samspil med forskellige samarbejdspartnere – fx sundhedsmyndigheder, kommuner, praktiserende læger og eksterne partnere
 • at sygehuset også fremadrettet er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække kompetente og relevante ledere og medarbejdere.

Direktørens kompetencer

Direktøren er speciallæge og har en bred ledelsesmæssig erfaring på højt niveau – gerne fra et større sygehus, hvilket dog ikke er en betingelse. Den lægelige direktør skal således have betydelig ledelseserfaring fra relevante positioner og have opnået dokumenterede gode udviklings- og ledelsesresultater på det kliniske område.

Den nye direktør arbejder aktivt for at fremme en kultur, hvor viden både internt så vel som eksternt bliver udvekslet. Endvidere vil den lægelige direktør have en interesse for at indføre nye behandlings- og arbejdsgange samt den generelle udvikling af evidensbaseret praksis sammen med forskellige samarbejdsparter.

Desuden vil erfaringer og interesse for kvalitetsområdet med patientinddragelse og patientsikkerhed som særligt fokus vægtes, og dokumenteret forskningsmæssig interesse og erfaring vil være en fordel.

Den nye direktør har et godt omdømme, er fagligt respekteret og har drifts- og styringsmæssig erfaring inden for sygehusområdet og ved, hvordan der skal ageres i en politisk ledet offentlig organisation.

Kompetenceprofilen skal omfatte følgende:

 • Har en dyb interesse for– og har lyst til at gå foran i bestræbelserne på – at hele sygehuset bidrager til at skabe værdi for patienterne.
 • Fungere som en stærk relationsskaber og kommunikator, der formår at skabe følgeskab internt og eksternt.
 • Fungere smidigt og tillidsfuldt i samspillet med afdelingsledelserne.
 • Udvise en autentisk lederstil og en ordentlighed, der gør, at dialogen fungerer smidigt og tillidsfuldt i samspillet med afdelingsledelserne.
 • Besidder den personlige og ledelsesmæssige autoritet, der giver legitimitet på sygehuset, i regionen og hos samarbejdspartnere.
 • Være i stand til at omsætte strategiske refleksioner til bæredygtige tiltag i driften.

Vilkår

Løn- og ansættelsesform efter gældende regler og gensidig aftale.

Tiltrædelse

Snarest muligt.

Se job- og kravprofil og yderligere relevant materiale www.svs.dk/svs

Kontakt gerne regionsdirektør Jane Kraglund, tlf. 28 99 32 40 eller administrerende sygehusdirektør Per Busk, tlf. 21 72 66 87 for yderligere oplysninger om stillingen.

Der er ansøgningsfrist d. 29. januar 2017. Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler med en første runde d. 6. februar 2017 og en anden runde d. 9. februar 2017 Mellem første og anden runde forventer vi at gennemføre en personlighedstest.