Lægefaglig konsulent til KiAP

Dette job er udløbet

I den nye overenskomst for almen praksis er det aftalt, at de praktiserende læger skal arbejde med kvalitetsudvikling i nye faglige netværk – klynger. Klyngerne etableres som lokale netværk af lægerne selv med afsæt i et patientunderlag på omkring 30.000 patienter. Det er ambitionen, at kvalitetsarbejdet skal nå ud til alle praktiserende læger og dermed komme alle patienter til gavn. Overenskomsten fastlægger fem projektspor, der skal understøtte de praktiserende læger i kvalitetsarbejdet og dannelsen af klynger. De fem spor er:

  • Datadrevet kvalitetsudvikling.
  • Udvikling af indikatorer for almen medicin.
  • Klyngedannelse.
  • Regional organisering.
  • Fremtidig national organisering.

Arbejdet er startet, og tager fart i sensommeren 2018 med nedsættelse af en række arbejdsgrupper. Arbejdet og opgaverne i sporene har mange facetter af både organisatorisk, administrativ, juridisk og lægefaglig karakter. Helt centralt er det dog, at almen praksis oplever arbejdet med kvalitetsudvikling som relevant og praksisnært og som inspirationskilde til fortsat udvikling af kvaliteten i klinikken.

Til den almenmedicinske forankring af arbejdet i Programsekretariatet søger vi en lægefaglig konsulent. Vi lægger vægt på, at du har erfaring med databaseret kvalitetsudvikling i almen praksis, med undervisning og gerne også med facilitering af faglige netværk samt at du er aktiv praktiserende læge. Du vil blive ansat 1 dag ugentlig. Timerne kan du selv i vid udstrækning tilrettelægge som det passer ind i forhold til din praksis. Du skal dog være forberedt på, at der vil være en varierende arbejdsmængde og jævnlige aftenmøder.

Hvem er vi
KiAP er etableret 1. april 2018 til arbejdet med den nye tilgang til kvalitetsudvikling. KiAP er bygget ovenpå det tidligere DAK-E i Odense, og har bevaret nøglekompetencer herfra til bl.a. lægefaglige kvalificering af data og lægerelevant IT-understøttelse. KiAP etablerer sig også i København, hvor arbejdet med de overnævnte spor forankres, og hvortil denne stilling er tilknyttet. Læs mere om KiAP og sporene på www.kiap.dk.

Ansøgningsfrist
Stillingen ønskes besat den 15. august 2018 eller snarest derefter. Ansøgning bedes sendt til sekretær Marianne Thamdrup på mail mthamdrup@dak-e.dk, senest onsdag 1. august 2018, kl. 12.00. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte programchef Rikke Agergaard på mobil 61 66 60 65. Har du spørgsmål til arbejdet som lægefaglig konsulent er du velkommen til at kontakte Henrik Rasmussen (hprasmussen@dak-e.dk), der er lægefaglig konsulent i KiAP.