Læge søges til introduktionsstilling i Psykiatrisk klinik for småbørn, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Hermed opslås en I-lægestilling med ansættelse pr. 01.03.19 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet
Hvem er vi?
Psykiatrisk klinik for småbørn består af flere enheder: to teams for småbørn i Skejby, ét spædbørnspsykiatrisk team og ét team for småbørn i Herning. Derudover har vi et dagafsnit i Skejby.Stillingen har primær funktion i team B i Skejby.

Team B varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 0-7 år med neuropsykiatriske tilstande, primært autismespektrumforstyrrelser med tilhørende komorbide psykiatriske tilstande.

Vi søger en læge med interesse for børnepsykiatri og med lyst til og interesse i at indgå i den tværfaglige udredning og behandling af småbørn.

Behandlerteams  udgøres af læger – speciallæger og læger i uddannelsesstilling (introduktions – og hoveduddannelse) -, psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger). I dagafsnittet er ansat sygeplejersker og pædagoger.

Hvad tilbyder vi:

  • et godt arbejdsmiljø
  • fagligt kompetente og  engagerede medarbejdere
  • høj grad af vidensdeling
  • tværfagligt samarbejde
  • individuel vejledning og introduktionsprogram
  • gruppesupervision både i egen faggruppe og tværfagligt
  • mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • god mulighed for at indgå i forskning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos overlæge Karin Lassen Schmidt (karischm@rm.dk,  2169 4788)

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på: https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/borne-og-ungdomspsykiatrisk-afdeling

Løn og ansættelsesvilkår:                           
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Introduktionslægerne indgår i forvagt i Skejby, enten døgnsvagt eller delt vagt.

Ledelsen for  BUA har besluttet, at lægerne i BUA fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUA, Herning.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist: Den 21. januar 2019.
Ansættelsessamtaler: Den 29. januar 2019.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig
udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og
udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling
inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og
kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en
forskningsenhed og et sekretariat i Skejby. Den overvejende del af behandling sker
ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center
for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer,
pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4944 eksterne
henvisninger, og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) BUA har et
nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.