Konsulenter til ledelses- og organisationsudvikling i Danmarks største sundhedsorganisation

Dette job er udløbet

Vil du være med til at skabe fremtidens sundhedsvæsen i tæt samarbejde med de kliniske miljøer på Region Hovedstadens hospitaler? Brænder du for at få strategiske organisationsforandringer til at lykkes i praksis sammen med ledere og medarbejdere? Så er det måske dig vi mangler i Enhed for Organisation og Ledelse.

Om stillingerne 

Stillingerne er ledige i sektionen for Ledelse og Forandring, som er en del af Center for HR, Enhed for Organisation og Ledelse.

Over det seneste år har vi oplevet en stigende efterspørgsel på vores ydelser, og vi søger nu en række organisations- og ledelseskonsulenter med forskellige profiler. Der er således tale om flere ledige stillinger, som ønskes besat hurtigst muligt.

For stillingerne gælder, at der er særligt fokus på ledelses- og organisationsudvikling, herunder arbejde med bl.a. udviklingsprojekter, analyser, facilitering samt undervisning. Det konkrete stillingsindhold vil blive aftalt med den enkelte kandidat afhængigt af erfaring, kompetencer og ambitioner.

Du vil sammen med sektionens øvrige konsulenter skulle bistå ledere og de kliniske miljøer på regionens hospitaler og øvrige virksomheder. Du vil ligeledes kunne få opgaver i undervisningskorpset på regionens lederudviklingsprogram, forbedringsuddannelse, driftsmålstyringskurser og/eller uddannelser vedrørende optimering af patientforløb.

Vi søger både erfarne kandidater på chefkonsulentniveau og kandidater i starten af deres karriere med lysten og gåpåmodet til at prøve kræfter med arbejdet som ledelses- og organisationskonsulent.

Om dig 

Vi forventer, at du har en relevant uddannelse, evt. sundhedsfaglig baggrund suppleret med relevant efteruddannelse.

Det vil være en fordel, men ikke en betingelse, hvis du har indsigt i de generelle udviklingstendenser på sundhedsområdet, herunder fx patientforløbsorientering, demografiske og politiske rammevilkår, nye teknologiske muligheder samt styringsmodeller og incitamenter.

Erhvervserfaring fra sundhedsvæsenet og/eller konsulentbranchen vil være en fordel, men ikke en betingelse.

Der vil blive lagt vægt på, at du har:

 • forståelse for de kliniske miljøers problemstillinger og udviklingsbehov
 • evnen til at kunne navigere i en kompleks organisation præget af høj faglighed og høje ambitioner
 • en naturlig nysgerrighed og virkelyst, som gør dig spilbar i den fælles opgaveløsning
 • generel erfaring fra arbejde som intern eller ekstern konsulent inden for fx effektivisering, strategiarbejde, implementering, dataanalyser, projektledelse, innovation, lederudvikling, facilitering, skriftlig afrapportering el.lign.
 • konkret klinisk erfaring med forbedringsarbejde, fx optimering af patientforløb, datadrevne kliniske forbedringer, driftsmålstyring el.lign.
 • lyst til både fagligt og personligt at gøre hverdagen interessant og vores arbejdsplads til et godt sted at være
Vi tilbyder 

Du vil blive en del af et fællesskab med dygtige og engagerede kolleger, som brænder for at få udvikling og nytænkning i sundhedsvæsenet til at lykkes – sammen med hospitalernes kliniske miljøer.

Du vil derudover få:

 • et udfordrende og ansvarsfuldt job i landets største sundhedsorganisation med en bred kontaktflade til samtlige af regionens hospitaler
 • tværfagligt samarbejde og en stejl læringskurve i spændende projekter
 • et meningsfuldt arbejde med fokus på at skabe fremtidens sundhedsvæsen
 • stor indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse
 • gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
Om os  

I sektionen for Ledelse og Forandring i Center for HR hjælper vi regionens hospitaler og kliniske miljøer med at identificere nye muligheder for forbedringer samt realisere strategiske ambitioner. Vi arbejder som ledelses- og organisationskonsulenter sammen med hospitalernes ledere og medarbejdere i kortere eller længere udviklingsforløb tæt på den kliniske hverdag. Derudover styrker vi den samlede ledelseskapacitet gennem målrettede tilbud til regionens ca. 3.500 ledere.

Vores kerneopgave er at hjælpe de kliniske miljøer med at lykkes med nødvendige og oftest komplekse forandringer, affødt af såvel udviklingen i sundhedsvæsenet som de begrænsede ressourcemæssige rammer. Som en del af Center for HR er vores fokus naturligt rettet mod de ledelsesmæssige og organisatoriske sider af forandringerne, men vi går gerne tæt på både faglighed, arbejdsprocesser, styring og teknologi.

Sektionen har ansvaret for regionens lederudviklingsprogram, og i stigende omfang indgår vi i strategiske udviklingsforløb med henblik på at finde nye veje og løsninger sammen med de kliniske miljøer. Sektionen understøtter desuden koncernledelsens toplederaktiviteter samt varetager fællesregionale opgaver vedrørende lederrekruttering på alle niveauer.

Det er et bærende element i vores tilgang, at vi opfattes som en relevant og kvalificeret partner, som både formår at støtte og udfordre og som sammen med de kliniske miljøer er i stand til at finde bæredygtige løsninger. Vi har blik for hele organisationens behov, og det er afgørende for os, at vores ydelser opleves som meningsfulde for de ledere og kliniske miljøer, vi samarbejder med.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sektionschef Marthin Rosenkrantz Nielsen på telefon: 38 66 94 12 eller marthin.rosenkrantz.nielsen@regionh.dk eller chefkonsulent Mikkel Kreiner-Møller på telefon: 38 66 96 23 eller mikkel.kreiner.moeller@regionh.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår   

Stillingerne er på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt, gerne pr. 1. november 2017.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdsstedet er på Gentofte Hospital.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfrist er torsdag den 14. september 2017 kl. 12.

Send din ansøgning, CV samt andre relevante dokumenter gennem vores online rekrutteringssystem.

Vi forventer at afholde samtaler i to runder.

Første runde den 19. til 21. september og anden runde den 25. september.