Klinisk Psykolog – genopslag Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, ADA Aarhus Universitetshospital Skejby, Psykiatrien I Klink for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse genopslår vi en fuldtids stilling som klinisk psykolog samt et 1årigt fuldtids vikariat ledige til besættelse i Enhed for Personlighedsforstyrrelser, pr. 01.08.21, eller snarest derefter.

Dette job er udløbet
Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har ca. 30 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af psykoterapi, primært i gruppe, men også individuelt samt psykoedukation og medikamentel monitorering. Der arbejdes ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme. Herudover varetager enheden flere undervisnings- og supervisionsopgaver, ligesom der i samarbejde med Aarhus Universitet løbende etableres forskningsprojekter vedrørende forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser.
Enhed for Personlighedsforstyrrelse er organisatorisk en del af Klinik for Personlighedsforstyrrelse og Selvmordsforebyggelse, der består af 3 specialiserede enheder under fælles ledelse, Enhed for Personlighedsforstyrrelse, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Enhed for Sexologiske lidelser. Klinikken ledes af Psykolog Rikke Bøye og Overlæge Charlotte Freund.Arbejdsområde
Psykologen skal primært varetage psykoterapeutisk behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse, men skal også kunne varetage findiagnostik af nye patienter og differentialdiagnostik, hvor dette findes nødvendigt.

Vi ønsker en psykolog med

 • teoretisk viden om og praktisk erfaring med psykoanalytisk orienteret terapi i forhold til enhedens målgruppe
 • klinisk erfaring med psykopatologi/psykiatri
 • rutineret erfaring med såvel SCID-II/SCID-5-PD og PSE
 • rutineret erfaring med EPJ
 • opnået autorisation
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • evne til at arbejde tværfagligt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • mulighed for specialisering i terapeutisk behandling af målgruppen
 • mulighed for specialisering i diagnostik og differentialdiagnostik i forhold til målgruppen
 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne
 • en organisation i udvikling
Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikledelsen v/ overlæge Charlotte Freund eller psykolog Rikke Bøye (tlf. 7847 2170).

Ansøgningsfrist: d. 21.06.21   Ansættelsessamtaler d. 23.06.21.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.