Klinisk professor i gynækologi En stilling som klinisk professor i gynækologi ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og som overlæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest herefter.

Dette job er udløbet

Stillingen er med funktion i gynækologisk sektion og tilknyttet det gyn-onkologiske subspeciale. Ansættelsen er koblet til en ansættelse som professor ved Klinisk Institut, Aarhus Universitet med ligelig fordeling mellem forskning og klinik.

Gynækologisk søjle er opdelt i flere teams

  • gyn-onkologisk team
  • endometriose team
  • urogynækologisk team
  • almen gynækologisk-team herunder akut modtagelse

Afdelingen er et af fire danske centre for operativ behandling af endometrie- og ovariecancer , et af tre danske centre for behandling af cervixcancer samt et af to danske centre for behandling af vulvacancer. Den operative aktivitet afvikles i et netop etableret bækkenkirurgisk center med tæt samarbejde med højtspecialiserede kirurgisk gastroenterologer og urologer.

Afdelingen arbejder målrettet på ultra radikal kirurgi til behandling af ovariecancer og minimal invasiv kirurgi til behandling af cervix og endometriecancer. Som EBCOG certificeret til uddannelse indenfor gynækologisk onkologi prioriterer afdelingen internationale relationer og samarbejder.

Lokalt løfter afdelingen en stor uddannelsesforpligtigelse indenfor ekspertuddannelse i gynækologisk onkologi.

Ansøgeren skal sammen med resten af det gyn-onkologiske team forestå udredning, behandling og kontrol af patienter med mistanke om gynækologiske kræftsygdomme eller præcancroser. Som klinisk professor vil ansøger få ansvaret for at sikre den fortsatte faglige og akademiske udvikling af den onkologiske gynækologi.

Vi søger en holdspiller til et team, hvor høj faglighed, loyalitet og interkollegial respekt med plads til forskellighed er basale værdier.

Det gynækologisk onkologiske team udgøres af fem overlæger og tre afdelingslæger. Der er derudover tilknyttet læger i speciallægeuddannelse.

Vagten bemandet med gynækologisk-onkologisk stuegangsvagt til kl. 17.30, forvagt til kl. 20, mellemvagt, gynækologisk og obstetrisk speciallæge. De gynækologisk onkologiske speciallæger indgår i to-holdsdrift, otte skiftet tilstedeværelsesvagt som gynækologisk bagvagt i weekenden og i varetagelse af stuegangsfunktion på hverdage til kl. 17.30. Afdelingen har samlet ca. 300 medarbejdere heraf 53 læger. Afdelingen varetager alle opgaver indenfor specialet med undtagelse af fertilitetsbehandling.

For detaljer henvises til medfølgende funktionsbeskrivelse.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum fem års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jannie Dalby Salvig på 2461 3389. Ansøgningsfristen er den 1. december 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.