Introduktionsstillinger til speciallægeuddannelsen i psykiatri Introduktionsstillinger til speciallægeuddannelsen i psykiatri er ledige til besættelse pr. 01.11.2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afdeling Q bestå af 5 sengeafsnit, der alle er skærmede afsnit. Ét sengeafsnit er specialiseret i behandling af personlighedsforstyrrede patienter og behandler derforuden spiseforstyrrede og deprimerede patienter. 3 sengeafsnit behandler hovedsagelig maniske og deprimerede patienter. Det sidste lavintensive sengeafsnit behandler patienter, der kortvarigt har brug for en stabiliserende indlæggelse og har samtidig tilknyttet et ambulatorium med akutfunktion for patienter hovedsageligt med depression.

Den ambulante del af afdelingen bestå af Ambulatorium for mani og depression, Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, samt Klinik for Angst og PTSD. Herudover er der en forskningsafdeling. I afdelingen er der 400 fuldtidsstillinger, heraf ca. 16 speciallæger, 23 yngre læger og 70 psykologer.

Afdeling Q er en uddannelsesaktiv afdeling med et godt lægefagligt og tværfagligt samarbejde. Vi lægger vægt påat fastholde et højt fagligt akademisk miljø. Introduktionslægen vil som udgangspunkt blive tilknyttet et af vore sengeafsnit, men der vil ogsåvære mulighed for at arbejde i et af vore ambulatorier.

I stillingerne tilbydes introduktionskursus i psykiatri, ligesom der vil være mulighed for at deltage i psykoterapeutisk grundkursus. Der vil være gode muligheder for klinisk forskning. Uddannelsen i stillingerne er i overensstemmelse med reglerne for den nye speciallægeuddannelse. Der henvises til www.sundhed.dk

Stillingen aflønnes i henhold til aftale mellem FAYL og Danske Regioner.

Yderligere oplysninger få ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees på telefon: 7847 2104 eller e-mail: pernhare@rm.dk

Stillingen søges gennem linket her på siden.

Besøg os også på http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-q—auh-risskov/

Ansøgningsfrist: 30. september 2018

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale