Introduktionsstillinger til speciallægeuddannelsen i Psykiatri Introduktionsstillinger til speciallægeuddannelsen i psykiatri er ledige til besættelse pr. 01.02.2019 eller snarest derefter

Dette job er udløbet

Afdeling for Depression og Angst er en uddannelsesaktiv afdeling med et godt lægefagligt og tværfagligt
samarbejde. Vi lægger vægt på at fastholde et højt fagligt akademisk miljø.
I stillingerne tilbydes introduktionskursus i psykiatri, ligesom der vil være mulighed for
at deltage i psykoterapeutisk grundkursus. Der vil også være gode muligheder for klinisk
forskning. Introduktionslægen vil som udgangspunkt blive tilknyttet et af vore sengeafsnit, men
der vil også være mulighed for at arbejde i et af vore ambulatorier.

Afdeling for Depression og Angst består af 8 funktionsenheder. 3 sengeafsnit, der alle er skærmede afsnit med plads til 24 patienter. Alle 3 sengeafsnit behandler hovedsagelig maniske og deprimerede patienter. Ét sengeafsnit er specialiseret i behandling af personlighedsforstyrrede patienter og behandler
derforuden spiseforstyrrede og deprimerede patienter. Den ambulante del af afdelingen bestå af Klinik for Depression og Mani, Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, samt Klinik for Angst og PTSD. Herudover findes Gruppeanalytisk Behandlingstilbud samt en forskningsenhed.

I afdelingen er der 500 fastansatte medarbejdere, heraf ca. 16 speciallæger, 23 yngre læger og 70 psykologer.

Uddannelsen i stillingerne er i overensstemmelse med reglerne for den nye
speciallægeuddannelse. Der henvises til www.sundhed.dk

Stillingen aflønnes i henhold til aftale mellem FAYL og Danske Regioner.
Yderligere oplysninger få ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees på telefon: 7847 2104 eller e-mail: pernhare@rm.dk

Stillingen søges gennem linket her på siden.

Ansøgningsfrist: 17.12.2018. Samtaler afholdes 19.12.18 i tidsrummet 9.00-11.00

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale