Introduktionsstillinger, Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital To introduktionsstillinger (6620-20-01-i-4 og 6620-20-01-i-1) på Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Nyresygdomme er en nefrologisk specialafdeling med landsdelsfunktion for nyretransplantationsbehandling og behandling af specielle nefrologiske sygdomme, men da de nefrologiske patienter ofte har andre medicinske lidelser, og da afdelingen også deltager i funktioner på Fælles Akut Afdelingen, er der rig mulighed for en bred uddannelse indenfor det medicinske speciale.

Stillingen har vagt på tjenestestedet. Vagtlaget består af minimum otte læger. Lægerne er opdelt i teams, der hver arbejder med delopgaver inden for nefrologien med henblik på at sikre et højt uddannelsesniveau. Der modtages primært specialepatienter, men også en mindre andel af alment medicinske patienter fra Fælles Akut Afdelingen. Vagtlaget varetager vagtarbejde fra sidst på aftenen på Infektionsmedicinsk Afdeling, Hud og Kønssygdomme og Reumatologisk afdeling. Derudover deltager I-lægen i døgndækket vagtfællesskab med Fælles Akut Afdelingen.

Afdelingens forskningslaboratorium ledes af klinisk professor i nefrologi, og der er tilknyttet ph.d.-studerende, forskningsårs-studerende og bioanalytikere. Der er således rig mulighed for at deltage i forskningsprojekter af forskelligt omfang både under og efter introduktionsstilling.

Der er til stillingen tilknyttet en hovedvejleder, og der vil være mulighed for at tilrettelægge et uddannelsesprogram efter dine specielle ønsker og behov.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Hvis du har lyst til at høre yderligere om afdelingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig yngre læge, HU-læge Sarah Kelddal  på sarah.kelddal@midt.rm.dk,
eller på 4046 0803  eller kontakt ledende overlæge, ph.d., MPA Stinne Kvist på stikvi@rm.dk eller på 4046 0339.

Ansøgningsfrist den 17. februar 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.