Introduktionsstilling ved Reumatologisk Afdeling U Introduktionsstilling i intern medicin nr. 6620-05-01-i-03

Dette job er udløbet

Ved Reumatologisk Afdeling U er der en 12 måneders introduktionsstilling i intern medicin, ledig pr. 1. december 2018.

Afdelingen er lokaliseret på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade, men vil i løbet af det kommende år flytte til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby.

Reumatologisk Afdeling U består af et sengeafsnit med syv sengepladser, fire hotelsenge og et stort ambulatorium. Afdelingen modtager alle typer reumatologiske patienter fra AUH’s optageområde. Desuden modtager afdelingen højtspecialiserede reumatologiske patienter fra Region Midtjylland og Region Nord. Afdelingen deltager i den akutte medicinske vagtfunktion i Akutafdelingen.

Arbejdsopgaver
Dagtjeneste i Reumatologisk Afdeling og vagtfunktion i Akutafdelingen, AUH.

Vi tilbyder

  • veltilrettelagt introduktionsprogram og et godt uddannelsesmiljø
  • mulighed for at blive introduceret til forskning og ultralydsskanning af bevægeapparat
  • høj faglighed og stort engagement
  • gode kolleger
  • godt tværfagligt samarbejde

Vi forventer
At du aktivt og engageret deltager i den daglige drift, og vil indgå i undervisning og vejledning af yngre kolleger og studenter.

Du velkommen til at kontakte ledende overlæge, professor Ellen-Margrethe Hauge på 7846 4217.

Ansøgningsfrist den 21. oktober 2018. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler umiddelbart herefter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.