Introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers Introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet
To 1-årige stillinger som introduktionsreservelæger i ortopædisk kirurgi ønskes besat
fra 1. september 2019 eller efter aftale.

Arbejdstilrettelæggelse: Introduktionslægen indgår i delvis blandet vagtrul med 8 KBU-læger (forvagter), 3 HU-1 læger og de øvrige 2 introduktionslæger (mellemvagter). For/mellemvagten dækker vagter alle dage 15-23 som operationsassistenter på akutprogrammet og i skadestuen (primært intro- og HU-1) samt vagter alle dage 23-09 i skadestuen (primært KBU-læger). Bagvagten er i tilstedeværelse.

Afdelingen deltager i den kliniske studenterundervisning ved Aarhus Universitet.

Afdelingen er ung, energisk og produktiv, hvilket giver et enormt udviklingspotentiale for introduktionslægen. Introduktionslægen vil blive allokeret til specialesektorer, der er skiftende over de 12 måneder. Dog er der i de første seks måneder høj prioritet på traumatologien. Der vil være speciallæge supervision på alle operationsdage og ambulatoriedage.

Ortopædkirurgisk afdeling har 20 senge, Dagkirurgisk Klinik, Ambulatorium samt lægefagligt ansvar i Skadestue og traumemodtagelse. Alle ortopædkirurgiske subspecialer fraset rygkirurgi og er repræsenteret.

Afdelingen har desuden mulighed for at tilbyde vejledning og støtte til forskning og publikation. For nuværende er der tilknyttet en forskningsårsstuderende.

Der gøres opmærksom på at børneattest indhentes ved evt. ansættelse og er en forudsætning for denne. Overenskomstmæssig bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger kan gives ved henvendelse til uddannelses ansvarlige
overlæge Rikke Thorninger på tlf.: 40971247 eller
ledende overlæge Michael Tjørnild på tlf.: 20743410.

Ansøgningsfrist: 30.6.2019

Ansøgningen skal sendes via link “Søg job/Send ansøgning”

Det er muligt at læse yderligere om Regionshospitalet Randers og afdelingen på
www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/ortopadkirurgi

Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.