Introduktionsstilling ved Kirurgisk Afdeling, Esbjerg og Grindsted Sygehus Kirurgisk Afdeling

Ansøgningsfrist: 29/05/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Ved Kirurgisk Afdeling Esbjerg og Grindsted Sygehus er en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. september eller efter aftale.

Afdelingen er en bred kirurgisk afdeling med kirurgisk gastroenterologi samt plastik- og mamma kirurgi under fælles ledelse. Der er et optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Et højt aktivitetsniveau på ca. 22.000 ambulante besøg og ca.7000 indlæggelser pr. år.

Afdelingen beskæftiger sig med såvel akut som elektiv udredning og behandling inden for øvre og nedre gastroenterologi, mammae-, hernie- og bariatrisk kirurgi.

I vagterne modtages og iværksættes primær udredning og behandling af urologisk og plastikkirurgiske patienter af det kirurgiske vagthold.

Afdelingen er geografisk placeret på to matrikler i Esbjerg og Grindsted. Funktioner på begge matrikler må påregnes, dog er hovedfunktion i Esbjerg

Der er 3 vagtlag, bestående af for-, mellem- og bagvagt.

Introduktionslægerne indgår i tilstedeværelsesvagt som mellemvagt. Vagtarbejdet orienteres omkring en fælles akutmodtagelse.

Fælles Akut Modtagelsen (FAM) gennemgår større forandringer, hvor det akutmedicinske speciale vil være mere tydelig og indgå i tættere samarbejde også med kirurgien.

De kandidatstuderende er, som noget særligt for uddannelsen i Esbjerg, tilknyttet en stamafdeling i hele deres kandidatuddannelse, hvor de har klinik 2 formiddage om ugen.

Du kan forvente:

  • At få kendskab til det kirurgiske speciale og dermed en større sikkerhed for at tage det rette specialevalg
  • Oplæring i gastroskopi og koloskopi
  • Oplæring i herniekirurgi
  • Oplæring i laparoskopi, herunder appendektomi og cholecystektomi
  • Fokus på individuel uddannelsesplan
  • Stort patientvolumen med mange spændende muligheder, hvis du ”griber” dem
  • Mulighed for at starte forskningsprojekt i afdelingen

Hvem er vi:

  • Vi er en multikulturel og farverig lægegruppe, hvor der er plads til alle
  • Afdelingen har en fri omgangstone, hvor vi har en indbyrdes – og gensidig respekt, hvor alle kan komme til orde uanset anciennitet
  • Gode til at hjælpe hinanden i hverdagen

Løn og ansættelsesforhold:
Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er omfattet af ny løn.

Der indhentes børneattest forud for ansættelse. 

Ansøgningen modtages via nedenstående link senest den onsdag den 29. maj 2024 og der forventes afholdelse af ansættelsessamtaler mandag den 10. juni 2024 om formiddagen.

Yderligere oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til cheflæge Christina Smith Tinghus tlf. 79185438 eller  mail christina.tinghus@rsyd.dk eller uddannelsesansvarlige overlæge Rasa Skrupskelyte Petersen tlf. 79185692 eller mail rasa.skrupskelyte.petersen@rsyd.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.