Introduktionsstilling til Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg / Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg En stilling som reservelæge i introduktionsstilling, stillingsnr i-nummer 6630-32-42-i-0, ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg og Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse fra den 1. september 2023. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om afdelingen/stillingen

Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg er Region Midtjyllands store elektive center for ortopædkirurgi og er sektoropdelt med faste speciallæger inden for områderne: rygkirurgi, hofte-og knæalloplastik, idrætskirurgi, skulder-/albuekirurgi og sårklinik.

Den akutte traumatologi varetages på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg. Afdelingen varetager supervision af skadestue, modtager traumer og opererer en bred vifte af traumatologiske skader, samt foretager efterbehandling. Dertil kommer et ikke ubetydeligt elektivt patient-indtag inden for specialerne alloplastik, håndkirurgi, fod-ankel kirurgi, sårklinik i samarbejde med Karkirurgisk Afdeling, idrætstraumatologi og skulder-albue kirurgi.

De 2 ortopædkirurgiske afdelinger samarbejder derfor om at tilbyde en rigtig god introduktionsuddannelse opdelt i 2 blokke af 6 måneder.

Den første 6-måneders-blok er forankret på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, med fokus på alle de traumatologiske kompetencer i målbeskrivelsen. Afhængigt af tidligere erfaring vil der være en periode på 1-3 måneder med vægt på skadestuearbejde. Derefter flyttes fokus mere på operative færdigheder og efterbehandling. Under ansættelsen forventes du at indgå i afdelingens mellemvagtslag, som har vagt fra kl. 8-23 alle ugens dage

Den anden 6-måneders blok er forankret på Regionshospitalet Silkeborg i Center for Planlagt Kirurgi og består af 2 fokuserede ophold af 3 måneder. Introduktionslægerne er normalt 3 måneder i hoftealloplastikgruppen samt 3 måneder i Idrætstraumatologien med stuegangsfunktion i 3 måneder i ryg- eller knæsektoren. Én hverdag hver 2. uge vil der være mulig vagtforpligtelse i Skadestuen på Regionshospitalet Viborg.
Der er ingen vagtforpligtelse for introduktionslægen i Center for Planlagt Kirurgi.

Vi tilbyder dig således både bred og fokuseret oplæring i, og funktion inden for de 7 lægeroller.

Afdelingens struktur og hvilke specialer afdelingen betjener, kan ses på hospitalets hjemmeside.

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi og Ortopædkirurgi.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Uddannelsesansvarlig overlæge Karl Jöhnk, tlf. 7844 6684, e-mail: kajoeh@rm.dk 

Din ansøgning

Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være modtaget elektronisk senest 11. juni 2023 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. juni 2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.