Introduktionsstilling til Klinisk Onkologisk Afdeling i Næstved, Sjællands Universitetshospital Introduktionslæge søges til klinisk onkologi med funktion på Klinisk Onkologisk Afdeling i Næstved.

Dette job er udløbet

Stillingen er et-årig 3800A90-22-i-08.

I stillingen indgår specialespecifikke og generelle kurser til introduktionsstillinger.

Når du søger stillingerne, får du

  • Arbejde i en afdeling, hvor ”patienten er alt”
  • Kolleger med høj arbejdsmoral
  • En arbejdsplads, som sætter tværfagligt samarbejde, dygtigt patientkommunikation og understøttende palliativ behandling højt
  • Glæde ved at arbejde i en dynamisk afdeling med godt arbejdsmiljø

På Klinisk Onkologisk Afdeling sætter vi patienten og det gode patientforløb i centrum for avancerede og veltilrettelagte patientforløb der spænder fra intensive kræftbehandlingsforløb med kurativt øjemed til dygtig terminalomsorg. Vi arbejder i teams med høj grad af tværfaglig indsats og i tæt samarbejde med andre specialer både regionalt og interregionalt.

Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital i Næstved er i rivende udvikling både med hensyn til antal patienter og diagnoser der behandles.

Afdelingen

Arbejdet på afdelingen består dels af ambulatoriefunktion i ét eller flere af afdelingens tre diagnoseteams og stuegang. Der vil efter aftale også være mulighed for ophold i stråleterapien eller i palliativt team. Ud over introduktionslæger uddanner afdelingen også yngre læger i hoveduddannelsesstillinger i onkologi og vi har et dynamisk miljø af yngre læger på flere forskellige niveauer.

Klinisk Onkologisk Afdeling – Sjællands Universitetshospital i Næstved er en del af den fusionerede Klinisk Onkologisk Afdeling og palliative enhed i Region Sjælland. Afdelingen er organiseret under Roskilde og Køge sygehuse. Sjællands Universitetshospital i Næstved har aktivitet på matriklerne i Næstved, Slagelse, Nykøbing F, Roskilde og Køge.

Den opslåede stilling angår alene funktion på Næstved Sygehus.

Arbejdstilrettelæggelse: Arbejdstiden er kl. 8-15.24.

Undervisning: Der er ved faste morgenmøder fokus på akademisk faglighed ved undervisning og journalclub for hele lægegruppen, hvor der på skift fremlægges artikler.

Under dit ophold har du mulighed for at blive introduceret til forskning og evt. udarbejde forskningsprojekt.

Kurser

Der vil i forløbet være deltagelse i de almene kurser i Ledelse & administration og Vejledning i klinikken, samt flere specialespecifikke kurser inden for onkologi og stråleterapi.

Om forløbet

Du vil i løbet af ansættelsen deltage i alle afsnit: sengeafsnit, ambulatorium og stråleterapi.

Sengeafsnit

  • Deltagelse i stuegang, journalskrivning, og diagnostiske og terapeutiske procedurer, evt. under supervision
  • To af afdelingens senge er dedikeret til specialiseret palliativ behandling

Ambulatorium

  • Opdelt i diagnoseteams Lungekræft, brystkræft, prostata, kræft i urinblæren og hoved-hals kræft
  • Superviseret ambulatoriefunktion
  • Afhængig af kvalifikationer vil du få mulighed for at have egne patienter i ambulatoriet superviseret af den uddannelsesansvarlige overlæge

Stråleterapi

  • Superviseret funktion i stråleterapien som har fem acceleratorer

Løn og ansættelsesvilkår

Ihenhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og YL.

Stillingen ønskes besat 01.12.18

Ansættelsessamtaler 20.11.18 i Næstved

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 

Kontaktperson(er):

Navn: Mads Nordahl Svendsen
Stilling: Ledende overlæge
Email: mnsv@regionsjaelland.dk
Telefon: 47324901

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh