Introduktionsstilling til Center for Planlagt Kirurgi, RH Silkeborg/Ortopædkirurgi, RH Viborg En stilling som reservelæge i introduktionsstilling, stillingsnr. 6630-32-42-i-01, ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg og Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse fra den 1. marts 2022. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Ansøgningsfrist: 12/12/2021 Hospitalsenhed Midt

Om afdelingen/stillingen
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg er Region Midtjyllands store elektive center for ortopædkirurgi og er sektoropdelt med faste speciallæger inden for områderne: rygkirurgi, hofte-og knæalloplastik, idrætskirurgi, skulder-/albuekirurgi og sårklinik.

Den akutte traumatologi varetages på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg. Afdelingen varetager supervision af skadestue, modtager traumer og opererer en bred vifte af traumatologiske skader, samt foretager efterbehandling. Dertil kommer et ikke ubetydeligt elektivt patient-indtag inden for specialerne alloplastik, håndkirurgi, fod-ankel kirurgi, sårklinik i samarbejde med Karkirurgisk Afdeling, idrætstraumatologi og skulder-albue kirurgi.

De 2 ortopædkirurgiske afdelinger samarbejder derfor om at tilbyde en rigtig god introduktionsuddannelse opdelt i 2 blokke af 6 måneder.

Den første 6-måneders-blok er forankret på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, med fokus på alle de traumatologiske kompetencer i målbeskrivelsen. Afhængigt af tidligere erfaring vil der være en periode på 1-3 måneder med vægt på skadestuearbejde. Derefter flyttes fokus mere på operative færdigheder og efterbehandling. Under ansættelsen forventes du at indgå i afdelingens mellemvagtslag, som har vagt fra kl. 8-23 alle ugens dage

Den anden 6-måneders blok er forankret på Regionshospitalet Silkeborg i Center for Planlagt Kirurgi og består af 2 fokuserede ophold af 3 måneder. Introduktionslægerne er normalt 3 måneder i hoftealloplastikgruppen samt 3 måneder i Idrætstraumatologien med stuegangsfunktion i 3 måneder i ryg- eller knæsektoren. Én hverdag hver 2. uge vil der være mulig vagtforpligtelse i Skadestuen på Regionshospitalet Viborg.
Der er ingen vagtforpligtelse for introduktionslægen i Center for Planlagt Kirurgi.

Vi tilbyder dig således både bred og fokuseret oplæring i, og funktion inden for de 7 lægeroller.
Afdelingens struktur og hvilke specialer afdelingen betjener, kan ses på hospitalets hjemmeside.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi og Ortopædkirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

  • Ledende overlæge Thomas Klebe, Center for Planlagt Kirurgi, tlf. 7841 6002
  • Ledende overlæge Steen Olesen, Ortopædkirurgi, tlf. 7844 6501
  • Uddannelsesansvarlig overlæge Bjørn Thorup, Center for Planlagt Kirurgi, tlf. 7841 6468
  • Uddannelsesansvarlig overlæge Karl Jöhnk, Ortopædkirurgisk Afdeling, tlf. 7844 6684

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være modtaget elektronisk senest søndag d. 12. december 2021.

Ansættelsessamtaler afvikles i uge 50 – torsdag d. 16. december 2021

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.