Introduktionsstilling i retsmedicin

Dette job er udløbet

En introduktionsstilling ved Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin, Syddansk Universitet, Odense er ledig til besættelse snarest eller efter aftale.

Stillingen er en tidsbegrænset stilling på 12 måneder.

Arbejdet på afdelingen omfatter:
1. Retslægelige obduktioner.
2. Klinisk Retsmedicin, hvilket er undersøgelser af ofre og sigtede i volds- og sædelighedsforbrydelser. Disse undersøgelser foregår overvejende på sygehusene i Kolding og Odense.
3. Kontakt til pårørende og samarbejde med andre offentlige institutioner og sundhedspersonale.
4. Det forventes, at ansøgeren deltager i instituttets forskning, vidensformidling, undervisning og uddannelsesaktiviteter m.v.

Stillingen indebærer deltagelse i alle lægelige funktioner, herunder vagtarbejde.

Stillingen er en introduktion til specialet Retsmedicin. Der vil være gode muligheder for videnskabeligt arbejde.

Retsmedicinsk Institut betjener Justitsvæsenet med retsmedicinske ydelser for Fyn og Syd- og Sønderjyllands Politikredse. Og har universitære funktioner i form af undervisning og forskning.

Afdelingen tilbyder et spændende og afvekslende arbejde med et godt tværfagligt samarbejde og arbejdsmiljø.

Instituttet er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO/IEC 17020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Peter Mygind Leth, Retsmedicinsk Institut, tlf. 6550 3003 eller mail: pleth@health.sdu.dk

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningsfrist er den 29. oktober 2018.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket “Søg job”.

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.