Introduktionsstilling i klinisk biokemi ved Aarhus Universitetshospital Ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital er der én introduktionsstilling ledig til besættelse den 1. maj 2019 eller efter nærmere aftale (nr. 6620-09-60-i-01).

Dette job er udløbet

Stillingen kan kun søges af kandidater med en medicinsk kandidatgrad, som har gennemført basislægeuddannelsen.

Om Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
Du vil blive ansat på en stor og spændende afdeling. Blodprøver og Biokemi på Aarhus Universitetshospital er en af landets største klinisk biokemiske afdelinger. Vi har en lægestab på 16-18 læger, hvoraf 6-8 er reservelæger.

Blodprøver og Biokemi er primært samlet på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Herudover er der for nyligt foregået en fusion med Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA). Dit arbejdssted vil være i Skejby. Afdelingen er opdelt i sektioner, der hver for sig ledes af et team bestående af en speciallæge, en biokemiker og en afdelingsbioanalytiker.

Der er ansat mere end 400 medarbejdere ved afdelingen – bioanalytikere, læger, biokemikere, sygeplejersker, sekretærer, IT/økonomimedarbejdere, laboratorieteknikere m.m. Afdelingen varetager prøvetagning og analysearbejde på såvel basis-, regions- og højtspecialiseret niveau. Afdelingen udfører årligt ca. 13 mio. analyser og har ca. 1,1 mio. patientkontakter. Center for Hæmofili og Trombose, som varetager diagnostik og behandling inden for koagulationsområdet, er en del af afdelingen. Afdelingen bidrager med undervisning og uddannelse indenfor flere faggrupper og udfører forskning på et højt niveau. Afdelingen har et tæt samarbejde med hospitalets mange kliniske afdelinger, de biokemiske afdelinger i regionen, øvrige laboratoriespecialer og lægepraksis i Aarhusområdet. Det betyder, at du vil få kontakt med mange forskellige faggrupper/områder og bliver en del af et spændende fagligt miljø.

Du kan læse mere om Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital på vores hjemmeside.

Det daglige arbejde
Du vil blive knyttet til en sektion, og sammen med sektionsledelsen kommer du til at løse større og mindre opgaver i sektionen og på afdelingen. Du vil i ansættelsesforløbet blive tilknyttet to forskellige sektioner. Du vil under ansættelsen opnå specialviden om den kliniske anvendelse af biokemiske analyser og komme til at rådgive kolleger på andre afdelinger om valg af specialanalyser og tolkning af analysesvar. Du får betydning som katalysator, blandt andet når nye evidensbaserede analyser skal indføres i den kliniske hverdag. Du kommer til at indgå i afdelingens vagtordning, der alene omfatter dagtid på hverdage. Du vil blive introduceret til daglige driftsopgaver og udviklingsprojekter i samarbejde med én af afdelingens speciallæger eller biokemikere. Vi udfører projekter indenfor afdelingens driftsmæssige fokusområder, som blandt andet vedrører kliniske problemstillinger som kræft, vitaminmangel, anæmi, koagulationsforstyrrelser, endokrinologiske- og inflammatoriske sygdomme, neurologisk sygdomme, samt målinger af lægemidler og misbrugsstoffer. På afdelingen foregår der desuden forskning på et højt internationalt niveau indenfor disse områder. Biokemisk viden anvendes i stort set alle patientforløb og undervisning er derfor vigtig. Du kommer til at deltage i undervisning af medicinstuderende og bioanalytikere.

Selvstændighed og samarbejde
Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og engageret, samt har gode evner for samarbejde. Mange af dine arbejdsopgaver vil blive løst i samarbejdende teams involverende forskellige faggrupper. Det er vigtigt, at du er serviceminded, da vi har et bredt samarbejde med hospitalsafdelinger og almen praksis. Det er en travl afdeling, men har et godt arbejdsmiljø med masser af kollegial sparing.

Yderligere information
Du kan læse mere på www.auh.dk. Du er meget velkommen til at henvende dig til ledende bioanalytiker Kate Juul Strandgaard på katstran@rm.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Tina Parkner på tinapark@rm.dk. Hvis du har interesse i stillingen, er du meget velkommen til at besøge os i afdelingen enten den 9. januar kl. 14.00 eller den 23. januar kl. 14.00. Dette gælder også, hvis du på et senere tidspunkt kunne tænke dig at få ansættelse på Blodprøver og Biokemi.

Ansøgning
Din ansøgning skal stiles til ledende bioanalytiker Kate Juul Strandgaard. Du sender ansøgningen ved at klikke på ’søg job’ og vedhæfte din ansøgning med kopi af eksamensbevis for kandidatuddannelse m.v. Dit CV skal disponeres i henhold til de syv  lægeroller.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgningsfristen er den 31. januar 2019. Der vil være samtaler i uge 8, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.