Introduktionsstilling i kirurgi, Regionshospitalet Randers En 1-årig introduktionsstilling i kirurgi ønskes besat fra 1. august 2023 eller efter aftale (7005-07-30-i-03).

Dette job er udløbet

Stillingen er klassificeret som specialespecifik kirurgisk introduktionsuddannelse med et uddannelsesprogram, der er skræddersyet efter den nye Målbeskrivelse for Kirurgiske introduktionsstillinger.

Vi ønsker at ansætte en introduktionslæge, der er interesseret i det kirurgiske speciale, nysgerrig på at lære specialet at kende samt udvikle sine faglige og personlige kvalifikationer.

Afdelingen er fokuseret på, at den uddannelsessøgende læge i stillingen skal opnå de bedst mulige kompetencer til at komme videre i den kirurgiske hoveduddannelse, hvorfor der er fokus på alle syv lægeroller.

Vi er en afdeling, hvor værdierne respekt, ordentlighed, ansvarlighed og faglighed anses som grundværdier over for vores patienter, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på et tæt tværfagligt samarbejde i det daglige – læger, sygeplejersker og øvrige faggrupper, da vi er fælles om patienten og dennes behandling. Dette i en afdeling hvor arbejdsmiljøet er højt prioriteret og uddannelsen derfor sker under mest optimale forhold.

Vedr. uddannelse har afdelingen fornylig fået en meget flot inspektorrapport. Denne kan læses her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Regionshospitalet-Randers/Kirurgi/Inspektorrapport-250123.ashxAfdelingen deltager i den kliniske studenterundervisning ved Aarhus Universitet, hvor man som yngre læger tager aktiv del i denne funktion.

Introduktionsstillingen byder på:

  • Godt introduktionsprogram
  • Individuel uddannelsesplan der svarer til den enkeltes kompetenceniveau
  • Systematisk oplæring i endoskopi ved skemalagt ophold i endoskopien med fast mentor
  • Systematisk oplæring i dagkirurgiske operationer i form af lyskebrok og cholecystektomi
  • Uddannelse i procedurer som diagnostisk laparoskopi, appendektomi og andre akutte indgreb
  • Fortrolig med modtagelse af akut kirurgiske patienter, kirurgisk stuegang og ambulatoriefunktion
  • Gode muligheder for forskning i forbindelse med ansættelsen samt udvidelse af kompetencer inden for leder-/administratorrollen med bl.a. eget ansvarsområde
  • Forventning om et engagement i en afdeling med et højt fagligt niveau, hvor der er fokus på uddannelse, udvikling, forskning og høj patient tilfredshed

Ansøgeren vil indgå i forvagtslaget på lige fod med afdelingens øvrige yngre uddannelseslæger og tage del i de samme opgaver bl.a. supervision af afdelingens studenter.  Der er et 8-skiftet forvagtslag, med delt vagt alle 7 dage om ugen.

Kirurgisk afdeling er en del af Fælleskirurgisk afdeling, der også omfatter Fysio- og ergoterapien, Urologisk- og ØNH-klinik, Øjenafdeling, operationsgang, kikkertundersøgelser samt sterilcentral.

Om Kirurgisk afdeling

Kirurgisk afdeling varetager akut og elektiv kirurgi med fokus på galde- og herniekirurgi, herunder også børne-herniekirurgi. Afdelingen er center i Region Midtjylland for udredning- og behandling af patienter med avanceret pilonidal sygdom. Endvidere indgår afdelingen i et integreret samarbejde med Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, hvor vi samlet er et af landets størst kolorektal centre. I dette samarbejde varetages kolonkirurgien på afdelingen. Derudover har afdelingen et stort endoskopisk afsnit med mere end 11.000 endoskopier årligt her i blandt koloskopier som led i screeningsprogrammet for kolorektalcancer samt ERCP’er.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse:

Uddannelsesansvarlig ledende overlæge Marlene Sørensen, e-mail: marlesoe@rm.dk Mobil: 6061 0590

Cheflæge Anne-Sofie Kannerup, e-mail: annkan@rm.dk Mobil: 6012 5716

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der gøres opmærksom på, at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.

Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion sendes via link: ”Søg job/send ansøgning” 

Ansøgningsfrist: 12/6 2023.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag i uge 25.

Læs mere om afdelingen og Regionshospitalet Randers, herunder hospitalets nye ledelsesgrundlag ”Ledelse viser vejen til værdi for patienten” http://www.regionshospitalet-randers.dk/forside.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.