Introduktionsstilling i Akutmedicin Introduktionsstilling i Akutmedicin på Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens

Dette job er udløbet

Akutmedicin er karakteriseret ved en stor faglig bredde, idet specialet har berøring med de fleste øvrige lægefaglige specialer. En af akutmedicinerens kernekompetencer er således den initiale vurdering af behov for behandling og diagnostik samt samarbejde med øvrige speciallæger i andre specialer og andre faggrupper, herunder sikre rettidig involvering af tilgængelig specialistviden. Den akutmedicinske specialist besidder en bred faglig kompetence med fokus på indledende behandling og visitation til mere fagspecialiseret behandling, når dette er relevant.

Akutmedicin er blevet et selvstændigt speciale og vi er derfor glade for at kunne tilbyde de 2 første introduktionsstillinger med start 1. august eller snarest derefter på akutafdelingen på Danmarks måske mest innovative offentlige arbejdsplads.

Vil du være en del af en akutafdeling, hvor uddannelse, innovation og patientsikkerhed er i centrum? Så er det dig, vi søger til vores Akutafdeling på Hospitalsenheden Horsens.

Vi leder efter en introduktionslæge som:

  • Finder en uforudsigelig dag med et indtag af patienter med meget bredt spektrum af symptomer interessant
  • Sætter patienten først – også i en travl dagligdag
  • Er god til at skabe flow i afdelingen
  • Er ambitiøs både på egne, afdelingens og det nye speciales vegne
  • Deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af KBU-lægerne og er bevidst om at være rollemodel for disse læger.
  • Fremstår som en god ambassadør for afdelingen i samarbejdet med de øvrige afdelinger
  • Har lyst til at arbejde på en afdeling, hvor et godt arbejdsmiljø og en god tone er en prioritet

Som introduktionslæge vil du indgå i mellemvagtslaget. Du indgår for nuværende ikke i nattevagten, men det kan komme på tale efter 1/11-18

Lidt om os
På Regionshospitalet Horsens realiserer vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fælles akutte modtageenheder (FAM). I Akutafdelingen er vi 10 speciallæger, inklusive den ledende overlæge i afdelingen. Inden udgangen af 2018 vil vi være 12 speciallæger. Derudover har vi fem læger under hoveduddannelse i specialerne geriatri og almen medicin samt et forvagtslag med p.t. 21 KBU-læger.

Vi prioriterer uddannelse højt i afdelingen og der er dagligt speciallæger allokeret til supervision af uddannelseslægerne.

Akutafdelingen modtager akutte medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter. Afdelingen består af Hospitalsvisitationen, afsnit med 27 sengepladser, Akut Dagklinik og 3 skadestuer.

Afdelingen er hovednerven i akuthospitalet, og vi kan derfor tilbyde dig en spændende stilling på et hospital, hvor en stærk tværgående samarbejdskultur, en flad organisationsstruktur og pligt til forundring er vigtige komponenter i en ambitiøs innovationskultur.

Vi har et tæt og meget velfungerende samarbejde med de specialer, hvis patienter modtages i Akutafdelingen.

Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens er under ombygning, så afdelingen i 2020 fremstår som en moderne specialombygget afdeling med 37 senge klar. Fase 1 af denne ombygning er netop gennemført og har resulteret i 3 helt nye traumestuer og et integreret satellitafsnit af Billeddiagnostisk Afdeling.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af Ny Løn og lønnen forhandles med organisationen.
En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne samt autorisation er tilfredsstillende.

Ansøgningen
Ansøgning fremsendes elektronisk via link nederst på siden.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Ulf Grue Hørlyk, telefon 2475 1158 eller oversygeplejerske Lone Fredensborg, 7842 5204.

Funktionsbeskrivelse for stillingen og uddannelsesprogram kan rekvireres via http://www.regionshospitalet-horsens.dk/uddannelse/lagelig-videreuddannelse/introduktionsuddannelse/

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt medio maj 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale