Introduktionsreservelæge Øre-, Næse-, Halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest En stilling som introduktionslæge ved Øre-, Næse-, Halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro er ledig og ønskes besat pr. 1. april 2021 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Øre-, Næse-, Halsafdelingen har 13 speciallæger, heraf 7 overlæger, 1 professor samt 1 ledende overlæge. Endvidere 5 afdelingslæger, 2 introlæger og 8 HU-læger. Der er desuden 3 ph.d.-studerende og flere stipendiatstudier.

Afdelingen har eget operationsafsnit med fire operationsstuer, hvor der udføres ca. 4.000 operationer årligt.  8 ambulatoriestuer med 15.000 ambulante besøg. Endvidere er der en flavour-klinik samt et avanceret vestibularislaboratorium.
Til afdelingen hører ligeledes et sengeafsnit med 11 stationære senge og 9 dagkirurgiske pladser.

Afdelingen varetager cancerudredning og halskirurgi på benigne diagnoser, herunder thyroideakirurgi. Derudover spytkirtelkirurgi incl. sialoendoskopi. Der foretages også ørekirurgi incl. stapeskirurgi, og al benign næsekirurgi incl. FESS og ballon-sinuplastik og endoskopisk tårevejskirurgi.

I audiologisk regi er der i Holstebro tilknyttet en høreklinik med ca. 5.000 patienter pr år, samt en audiologisk høreklinik placeret på Regionshospitalet Viborg, hvor der er ansat en overlæge, en afdelingslæge samt en uddannelsessøgende læge, hvor der ses 7.300 patienter pr år.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Der tilbydes både teoretisk og klinisk oplæring, da introduktionslægen har selvstændige opgaver både til stuegang, operationer og ambulatoriearbejde samt indgår i vagt. Vi har et velfungerende og systematiseret system for oplæring.
Da afdelingen er særdeles forskningsaktiv, vil der ligeledes være mulighed for at deltage i forskningsprojekter.
Der lægges megen vægt på samarbejdsvilje – både monofagligt samt tværfagligt og både internt i afdelingen og udadtil. Det forventes derfor, at ansøgerne har gode evner inden for samarbejde og kommunikation samt er handlekraftig og med humor.

Vagt
I stillingen indgår rådighedsvagter fra bolig med 30 minutters tilkald. Vagten er 10-skiftet.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Anne Louise Christensen, anebch@rm.dk eller på tlf. 29932046.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgningsfrist: den 01. februar 2021.
Samtale forventes gennemført den 10. februar 2021

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.